EasyFill AB (publ) uppdaterad finansiell kalender

EasyFill AB (publ) har uppdaterat den finansiella kalendern och förändrat datum för publicering av årsredovisning för 2023 från 9 maj 2024 till 16 maj 2024.

Den finansiella kalendern samt kommande rapporttillfällen för 2024 ser ut enligt följande:

Årsredovisning 2023 – 16 maj 2024
Årsstämma – 30 maj 2024 klockan 17:00, Sollentunavägen 135 i Sollentuna
Delårsrapport April-Juni 2024 – 29 augusti 2024
Delårsrapport Juli-September 2024 – 21 november 2024
Delårsrapport Oktober-December 2024 med bokslutskommuniké – 27 februari 2025

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander
Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease - Uppdaterad finansiell kalender 20240508_SVE