EasyFill AB (publ) tecknar licensavtal med HL Display AB

EasyFill har idag tecknat ett licensavtal med HL Display AB gällande licensiering av EasyFill TurnLoader och RotoShelf för kyldiskar och kylrum.

Syftet med avtalet är att ge HL Display exklusiv distributionsrätt i Europa för EasyFills patenterade lösningar RotoShelf och TurnLoader för tillämpning i kyldiskar (multidecks) och kylrum.

Avsikten är att HL Display ska ta hand om all försäljning av dessa produkter, dvs direkt till slutkund samt till EasyFills befintliga OEM partners. Detta är en fördjupning av det befintliga samarbetet mellan bolagen som ger synergier till HL Display och utrymme för EasyFill att fokusera på TurnLoader Ambient och försäljning av produkter till tillverkare av kommersiella kylskåp.

Diskussioner har pågått en längre tid och representant för HL Display har idag signerat licensavtalet och en överenskommelse nåtts om en uppstartsersättning på 450 000 euro, ytterligare totalt 400 000 euro i licensavgift fördelat på fem år samt royalty per såld produkt. Marknaden är Europa och avtalet är tecknat för fem år med option på förlängning.

Ledningen i EasyFill ser HL Display som en utmärkt långsiktig partner med rätt nätverk, bred närvaro i marknaden och ett starkt väletablerat namn och därmed den starka position som EasyFills produkter behöver för att ta tillväxten av dessa produkter till nästa nivå. Den tillväxt som diskuteras medför en tredubbling av volymerna över en femårsperiod jämfört med nivåerna 2021 och detta kommer kräva ett nära samarbete mellan parterna inledningsvis.

Fakta:
HL Display AB, som är ett helägt dotterbolag till Ratos AB, erbjuder lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Koncernen agerar både genom egna bolag och via distributörer och är aktiv på totalt ca 70 marknader. HL Display omsätter ca 1 700 MSEK.

Kommentar från Björn Borgman, CEO, HL Display AB

Rotoshelf och Turnloader stärker HL’s erbjudande ytterligare när det kommer till effektiv butiksdrift och gör det möjligt att bygga vidare på vår ambition att hjälpa våra kunder att skapa attraktiva butiker. Genom detta licensavtalet med Easyfill, tillsammans med HL’s ledande försäljning och distributionsnätverk i Europa, säkerställer vi fortsatt expansion för Rotoshelf och Turnloader.

Kommentar från Jens Liden, Tf VD EasyFill AB

Jag är mycket glad och nöjd med att kunna presentera att avtalsförhandlingarna med HL Display har tagits i mål idag. Vi har stött och blött detaljer under en längre tid och nu har vi enats om ett avtal som jag hoppas och tror kommer vara till gagn för båda parter.

Jag är förvissad om att HL Display är rätt partner för att ta TurnLoader och RotoShelf upp till den nivå som produkterna förtjänar. De har den organisation och inte minst de nödvändiga kontakterna som krävs för att verkligen etablera EasyFills produkter brett på marknaden.

För EasyFill visar detta avtal vägen framåt och vi bör på detta sätt nå ut till marknaden betydligt snabbare.

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-19 08:00 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill tecknar licensavtal med HL Display - EasyFill AB (publ) 2022-05-19