EasyFill AB (publ.) Startar företag i USA.

EasyFill AB (publ), 556653-2924 och Marco Company Fort Worth, Texas, har beslutat starta upp ett Joint Venture företag (samarbetsföretag) med 50% ägarandel  vardera i Fort Worth, Texas.

Easyfill kommer att starta två företag i USA, EasyFill Holding LLC i Delaware, och EasyFill America LLC i Fort Worth. Holdingbolaget kommer att ägas till 100% av EasyFill AB därefter kommer EasyFill Holding LLC och Marco Company, Fort Worth, Texas, att äga 50% vardera av EasyFill America LLC.

EasyFill har under de senaste två åren varit i kontakt med tre olika företag i USA som alla önskat skriva ensamrättsavtal med EasyFill för den nordamerikanska marknaden. Ett av företagen valdes bort i ett tidigt skede, för- och nackdelar med de återstående två analyserades. Efter denna analys återstod Marco Company i Fort Worth, Texas, som den ideala samarbetspartnern eftersom bolaget har ett brett kontaktnät inom livsmedelsbranschen i hela USA och övriga Nordamerika.

Efter möten i Europa, mail och telefonkonferenser beslutades att VD i EasyFill, Håkan Sjölander, och styrelseledamoten Hans Bergh (FD Koncernchef på Permobil AB) skulle åka och besöka dem vilket skedde i mars 2016. Fabriksbesök, möte med ägare och företagsledning var väldigt positivt och efter ytterligare noggrant övervägande med för- och nackdelar beslutade EasyFills företagsledning att starta ett samägt företag med Marco Company. I och med att EasyFill valt att starta företag tillsammans med Marco Company kommer dessutom de två företag som båda önskat ha ensamrätt på EasyFills produkter kunna erbjudas köpa eller licenstillverka EasyFills produkter men nu utan ensamrätt, något som inte kunnat ske om vi valt något av de två andra gigantiska företagen. EasyFill America LLC kommer dessutom att erbjuda företag på hela den nordamerikanska marknaden att köpa direkt av företaget eller tillverka själva på licens.

Under mer än 30 år har Marco Company försett den nordamerikanska livsmedelsindustrin med innovativa och kostnadseffektiva merchandising-produkter. Företaget är familjeägt och har idag mer än 1 000 anställda i Nordamerika och ca 750 st i Asien. Företaget har sex fabriker i USA, ett i Brasilien samt två i Asien. Marco har idag avtal med de 25 största livsmedelsbutikskedjor i USA, där de två största kunderna är Kroger och Walmart.

Marco Company kommer att tillverka samtliga produkter i sina egna fabriker och via sin egen försäljningsorganisation marknadsföra, sälja och installera EasyFills samtliga patenterade produkter på den nordamerikanska marknaden. Marco Company har i sitt företag i princip allt som behövs för att producera, marknadsföra och sälja EasyFills produkter, och det man inte har kommer man investera i.

För EasyFill koncernen betyder avtalet med Marco Company ett enormt stort steg mot det globala företag styrelsen och ledningen i bolaget har siktat mot.

EasyFill Holding LLC och EasyFill America LLC startas omedelbart och redan innan alla avtal var klara har Marco Company startat marknadsföringen av EasyFills produkter, och mottagandet hos de stora amerikanska butikskedjorna är enormt.

På FMI Show i Chicago 20-23 juni kommer Marco Companys ägda bolag Remis America ha en stor monter och i den montern kommer EasyFills hela produktutbud att visas upp. Från Sverige kommer företagsledningen vara på plats. EasyFill America LLC kommer under hösten att med Marco Companys övriga bolag ställa ut på flera andra mässor i USA. Målet är också att ställa ut på en mässa i Brasilien under hösten (om tiden räcker till)

EasyFill går in i det nya företaget med produkter, patent och kunskap, Marco Company går in med fabriker för tillverkning och hela sin försäljningsorganisation. I förhandlingarna med Marco Company har EasyFill förhandlat fram att Marco Company säkerställer så att det nya samägda företaget har mer än två miljoner sek i form av rörelsekapital. (250 000 USD)

EasyFills kostnader för att driva EasyFill America kommer att vara ytterst begränsat eftersom all tillverkning, försäljning och marknadsföring kommer att ske genom Marco Company´s organisation och EasyFill America enbart kommer att betala en rimlig procent på försäljningspriset till Marco Company för det jobbet, dessutom kommer EasyFill America att erhålla en licensavgift på samtliga tillverkade EasyFill produkter (både stål och plastdelar)

För mer information, besök www.marcocompany.com

VD har ordet

Som VD och huvudägare i EasyFill är det med stolthet och förväntan vi nu inleder ett nytt kapitel i Bolagets historia. 

Det enkla och geniala är, att alla som ser EasyFills patenterade produkter, förstår dem och ser potentialen i dem.

EasyFill har idag kunder över stora delar av världen och nya marknader tas ständigt. De flesta nya marknaderna representerar idag inga jättesummor ännu men min fasta övertygelse är att EasyFill kommer att bli den globala aktör som jag hade som mål när Bolaget startades.

2015 startade EasyFill ett dotterbolag i Tyskland, EasyFill GmbH, som vi nu kommer att namnändra till EasyFill Germany GmbH, detta var ett stort steg i vår ambition om en global expansion, nu tar vi ett jättesteg och startar ett Joint venture bolag EasyFill America LLC i USA tillsammans med Marco Company. För mig som VD och huvudägare med många sömnlösa nätter när ekonomin varit pressad och när jag funderat på om jag gjort rätt när jag år efter år vidhållit min grundstrategi att alla produkter vi utvecklar som är patentbara skall patenteras på de stora marknaderna runt om i världen, något som pressat ekonomin ytterligare, är ett avtal med Marco Company i USA ett bevis på att jag tänkt rätt och EasyFills fantastiska produkter kommer att erövra världen.

Veckan som gått har jag tillsammans med EasyFill koncernens nya CFO James Gray tillbringat i Texas och fått uppleva ett företag som har en VD i Craig Nickell som har en företagskultur i bolaget som varenda svensk företagsledare borde besöka och kopiera. Marco Company är ett stort företag men varje medarbetare behandlas som en familjemedlem. Oavsett vem jag pratade med så sa man att Craig Nickell och ägarfamiljen Cooper är fantastiska att jobba för och tillsammans med.

Under veckan har vi haft produkter på plats under en säljkonferens och jag har fått göra det absolut roligaste jag vet och det är att berätta EasyFills historia och visa våra fantastiska patenterade produkter.

Under veckan har vi slutförhandlat avtal, haft möte med advokater och träffat medarbetare i Marco Company. Jag tackar min styrelse men speciellt Hans Bergh och James Gray för er support på plats i Texas, lyckan att ha fullblodsproffs som Hans Bergh (Permobil har startat många företag runt om i världen) och vår skotske revisor och nu vår CFO i form av James Gray som förhandlare med advokater med jurist engelska har känts ytterst behaglig.

Det avtal Hans och jag grundförhandlade fram vid vårt första besök som James och jag förhandlat färdigt med Marco Company är väldigt bra för EasyFill koncernen men det är också ett väldigt bra avtal för Marco Company eftersom de nu får tillgång till världens smartaste hyllsystem för försäljning av matvaror, läsk, öl o.s.v.

Jag är medveten om att utan bolagets aktieägare som satsat pengar på mig och företaget hade detta inte varit möjligt så jag tar av mig Cowboy hatten och bockar ödmjukast och är ytterst glad för er alla som varit med under de emissioner vi gjort för nu vet jag att alla möjligheter finns att ni kommer att bli rikligt belönade i och med avtalet med Marco Company som jobbar på en marknad med över 700 miljoner människor.

Som VD i EasyFill är det min skyldighet att informera om att ett avtal är ett avtal och ännu så länge har inga affärer gjorts i Nordamerika, naturligtvis kommer det att ta en viss tid innan försäljningen visar sig i företagets kvartalsrapporter.

Bräcke i maj 2016

Styrelsen EasyFill AB (Publ)

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer