EasyFill AB (publ.): Stark öppning på 2019

Omsättningen i januari 2019 var dubbelt så hög som förra året, en trend som ser ut att hålla i sig för resten av Q1.

Affärsområde Enjoy Sales (kylskåpsförsäljning i Sverige) har öppnat året strålande. Februari ser ut att bli 6 MSEK i omsättning.

Affärsområde Ebeco (släpvagnar) har även det inlett året strålande tack vare den stora ordern på Walltrailer från Pongratz i Österrike som PM:ades i oktober 2018.    

Affärsområde EasyFill (hyllsystem) ökar sin omsättning planenligt utan att ännu landat en stor volymorder.  

När det gäller utfall för Q1 2019 när två månader av tre gått så har vi inneliggande ordrar och prognoser som visar att under perioden så kommer vi sannolikt omsätta cirka 30 MSEK, mer än en fördubbling mot förra årets 14 MSEK.


Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldight att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak
tillsammans med samarbetspartners. 

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market

CisionLink Read as PDF