EasyFill AB (publ.) senarelägger kvartalsrapport 1 2017

EasyFill AB (publ), senarelägger rapporten för kvartal 1 2017 till den 30 maj 2017.

Ursprungligt datum för kvartalsrapport var 28 april 2017.

Skälet till senareläggningen är förvärvet av Ebeco som tar tid att integrera i koncernen.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                            
CEO                                                         
+46 70 59 444 69                                    
hakan.sjolander@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.
EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer