EasyFill AB (publ) senarelägger bolagsstämman för 2021

Styrelsen i EasyFill har beslutat att senarelägga årsstämman till den 30 juni kl 16.00
Stämman kommer hållas fysiskt i Sollentuna.

Styrelsen i EF fattade idag beslut om att skjuta upp årsstämman till den 30 juni kl 16 att hållas i Sollentuna med möjlighet att delta digitalt enligt format som kommer att framgå av kallelsen.

Bolaget är för närvarande djupt inne i strategiskt avgörande diskussioner vilket gör att den ursprungliga tidpunkten för 2021-års bolagsstämma inte är optimal. Ledningen i bolaget vill att förhandlingarna slutförs och kommuniceras till marknaden innan bolagsstämman för att då utförligt kunna dela med sig av informationen om den pågående affären.
Att lösa komplikationer som uppkommit pga kriget i Ukraina har tagit mycket av ledningens tid vilket även det påverkat beslutet att skjuta upp stämman.

Styrelsen vill åter genomföra en fysisk bolagsstämma i Sollentuna och för att göra detta på bästa sätt behövs ytterligare tid till planering.
Hur man anmäler sig till stämman och övrig information kommer att framgå av kallelsen.

Bolagets årsredovisning kommer att publiceras 9 juni 2022.

Bräcke den 2 maj 2022
Jens Lidén

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) senarelägger årsstämman gällande 2021, 2022-05-02