EasyFill AB (publ), riktar en emission av ett konvertibelt lån och omvandlar C aktier till B

EasyFill AB, 556653-2924, (”EasyFill” eller ”Bolaget”) riktar en konvertibelemission på 10 MSEK till tre tecknare. Samt beslutade godkänna en ansökan om omvandling av 442 269 antal aktier av serie C till aktier av serie B.

EasyFill AB (”EasyFill” eller ”Bolaget”) beslöt vid sitt styrelsemöte den 28 augusti 2019 att rikta en emission av ett konvertibelt lån på 10 MSEK till tre tecknare. Samt beslutade att efter ansökan därom omvandla 442 269 aktier av serie C till aktier av serie B i enlighet med bolagsordningens § 5. De som omvandlade var Alf Arthun, tidigare delägare i Ebeco koncernen samt Peter Boda och Radovan Slimak, tidigare delägare i Ebeco SRO.

Det konvertibla lånet har tecknats av Modelio Equity AB, Morakullen 5 Förvaltning AB med 4,5 MSEK vardera samt av Oliver Molse med 1 MSEK (tillsammans ”Långivarna”). Lånet löper med 1% ränta per månad till 2020-05-30. Fr o m 2020-01-01 har Bolaget rätt till inlösen i förtid samtidigt som Långivarna har rätt att påkalla konvertering till B aktier med 10% rabatt mot volymvägt snitt av börskurs 15 handelsdagar innan.

Antalet aktier uppgår till 89 037 396 stycken varav 2 226 223 stycken av serie A, 73 763 971 stycken av serie B och 13 047 202 stycken av serie C.

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Release