EasyFill AB (Publ.) presenterar informationsfilmer

På EasyFills hemsida och på EasyFills sida på Spotlight Stockmarket publicerar idag 2019-04-17 EasyFill tre presentationsfilmer; en för koncernen EasyFill AB, en presentationsfilm för EasyFill GmbH, samt en kort film som presenterar Oliver Eischeid som ny försäljningschef för affärsområdet ”Clever Store Shelves” i hela världen.

På filmen gällande koncernen EasyFill AB beskriver VD Håkan Sjölander och marknadschef Jens Nisu verksamheten i EasyFill koncernen, filmen spelades in den 15/4 2019 av en reklambyrå i Sundsvall. Som grund till filmen har använts de frågor som erhållits från bolagets aktieägare samt den information bolagets VD Håkan Sjölander erhållit de senaste två veckorna nar han varit på affärsresa i Tyskland och USA (att filmen spelades in först 15/4 beror således på att Håkan kom hem i fredags 12/4 från Texas och utifrån de frågor bolaget erhållit från bolagets aktieägare ansåg Jens och Håkan att det var viktigt att det fanns med på denna film)

Ambitionen var att göra en film på ca 20 min men tack vare mängden frågor och det faktum att Bolaget vill presentera utförliga svar och beskrivningar på verksamheten är filmen drygt en timme lång med massor av information. Eventuellt kan filmen komma att klippas om/kortas ner vid ett senare tillfällen men då många frågor och svar går in i varandra är det inte helt enkelt att genomföra.

Värt att kommentera:

I de två filmerna från Tyskland samtalar Jens Nisu med Oliver Eischeid GmbH om hur Oliver ser på utveckling framåt, kunder och pågående projekt.

Filmerna med Oliver är gjorda i helt egen regi. Kvaliteten på ljus och ljud lämnar därför en del övrigt att önska men det ger bra information till bolagets aktieägare.

Filmen med Håkan och Jens är producerad och editerad av professionell fotograf och det är på detta sätt framtida produktioner kommer att skötas. Film är ett oslagbart media men kräver planering, manus och förberedelser för att bli bra och detta är målsättningen framåt.

EasyFill har i ett tidigare pressmeddelande informerat om att Oliver Eischeid från den 1 april är internationell försäljningschef i bolaget, i och med att Oliver tar den rollen kommer Jens Nisu att till 100% kunna arbeta som internationell marknadschef för bolaget vilket innebär att bolagets marknadsföring framåt kommer att vara professionell.

 

På följande länk kan filmen från EasyFill AB ses:

https://youtu.be/rkB0WQ3KgaM

På länkarna nedan finns filmerna med Oliver Eischeid ses:
https://youtu.be/QvX7UT8Di4w

https://youtu.be/V-feHkmoHB8

Se EasyFills produkter nedan:

TurnLoader for Multidecks: 

https://youtu.be/MMJRVdn5_lk


ColdFront with TurnLoader (ColdFront is our take on an alternative for traditional Multidecks) 

https://youtu.be/S5le2ejeMmk

TurnLoader Ambient

https://youtu.be/9fcI1HlSwXo

RotoShelf for Multidecks

https://youtu.be/_xtzuLZqKPw

RotoShelf for beverage cabinets

https://youtu.be/0JlzhkeWJ3I

https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs

For a healthier planet

https://youtu.be/PcrqNye7pbk

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stock Market.

CisionLink Read as PDF