EasyFill AB (publ.) – Officiell lansering av ColdFront och kommersiellt kylskåp utvecklat enligt MaxLoad konceptet.

På den pågående bensinstationsmässan Tankstelle & Mittlestand i Münster, Tyskland lanseras nu ColdFront i helt färdigt utförande. Samtidigt visas ett helt nyutvecklat kylskåp producerat enligt EasyFills MaxLoad koncept upp för första gången på samma mässa. EasyFills olika produkter finns representerade i sex olika montrar på mässan.

ColdFront:

ColdFront är en alternativ produkt till traditionella kyldiskar, sk Multideck-kylar. Kombinationen av Bolagets smarta hyllsystem, glasdörrar, ett grunt kylrum uppbyggt av isolerade paneler, tillsammans med skräddarsydda kyltekniska lösningar är något helt nytt på marknaden.

Att använda isolerade paneler har fördelen att de kan packas platt på pall och är således väsentligt enklare att installera på plats i butik jämfört med traditionella diskar som är skrymmande att transportera och tunga att hantera.

En traditionell kyldisk är kyltekniskt betydligt mer komplicerad än ColdFront då de är konstruerade att fungera utan dörrar. ColdFront utrustas med dörrar som standard och har omkring 50% lägre energiförbrukning än en traditionell Multideck. Dessa ovan nämnda fördelar tillsammans med hyllsystem från EasyFill gör Coldfront till ett mycket kostnadseffektivt alternativ till Multideck kylar.

På Mässan i Münster visas ColdFront upp i två olika versioner; en variant med RotoShelf och en version med SwingOut. Produkterna är nu helt klara och kan beställas kompletta under ett artikelnummer. kommer att säljas internationellt i Bolagets etablerade försäljningsnätverk. På den tyska marknaden av EasyFills återförsäljare Stracke Ladenbau som är en väletablerad leverantör till livsmedelsbutikerna i Tyskland.

MaxLoad:

Som tidigare meddelats har Bolagets samarbetspartner, Spanska Efficold, utvecklat en helt ny kylmodell enligt MaxLoad konceptet. MaxLoad är EasyFills vision om att maximera ytan i ett kommersiellt kylskåp och optimera nyttjandet av Bolagets RotoShelf hyllsystem. Den stora skillnaden mot ett traditionellt kylskåp är att MaxLoad konceptet erbjuder sex hyllor i stället för fem som är det vanliga på marknaden. Detta medför att kapaciteten mot en RotoShelf med fem hyllor ökar med 20%. Dessutom ger det 11 extra produkt-faceings jämfört med ett vanligt kylskåp (50 cl pet flaskor används som referens).

Kvaliteten och finish på kylskåpet håller mycket hög klass. Detta första kylskåp är en 90 cm bred kyl med dubbla dörrar och man påbörjar nu utvecklingen av en 60 cm bred kyl med enkeldörr. Därefter finns planer på att även göra en version som är 70 cm bred med enkeldörr.

Efficold är certifierad leverantör till samtliga av de store läskedryckstillverkarna och de kommer att erbjuda denna nya kylmodell till samtliga aktörer på marknaden.

VD kommentar:

Det är utomordentligt glädjande att nu se dessa produkter färdiga och redo för marknaden. Vi har stora förhoppningar på ColdFront och tror att butikskedjor runt om i världen kommer att se fördelarna med detta alternativ till vanliga kyldiskar.

Samarbetet med Efficold har gått otroligt smidigt och utvecklingen har gått snabbt framåt. Man ska komma ihåg att de var tvungna att utveckla en helt ny kylmodell och anpassa sin produktion för denna nya modell.

Vi har länge diskuterat denna typ av design med andra kylskåpstillverkare utan att riktigt komma i mål. Att nu äntligen kunna se frukten av Efficolds och våra gemensamma ansträngningar är fantastiskt.

Att dessutom kunna gå runt på mässan, där vi inte har en egen monter, och kunna se våra produkter i sex företags olika montrar är en enorm känsla.

Håkan Sjölander

CEO

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer