EasyFill AB (publ.) – Nyhetsbrev 9 oktober 2019

Måndagen den 7 oktober skickade EasyFill ut ett nyhetsbrev där vi fått några frågor på vår investeringskalkyl. Av den anledning kommer detta nyhetsbrev.

Investeringskalkylen (vedertaget namn på marknaden = ROI = Return of Investment) den tid det tar att investeringen är betald.

För att visa potentialen på EasyFills produkter skickade vi en länk till investeringskalkyl som visar hur snabbt återbetalningstiden för vår produkt TurnLoader är. Jag skrev då att man kunde ta sin dator och gå in till sin lokala matvarubutik och visa våra filmer samt investeringskalkylen för handlaren. Skälet jag skrev det var för att jag gärna vill ha engagerade aktieägare och jag tänkte att någon kanske var stolt över att visa EasyFills produkter för sin lokala butik. Några tycker att jag inte borde skrivit så vilket jag beklagar men jag tycker inte iden var så dålig och jag vidhåller det jag skrev.

En uppmärksammad aktieägare som tittade på kalkylen konstaterade att vi i cell B39 skrivit:

Sparad lönekostnad per sektion och månad när det i själva verket är Sparad lönekostnad per sektion och vecka vilket nu är rättat. (Tack för hjälpen)

Klicka på länken och få den nerladdad till din dator.

Återbetalningskalkyl

Tyvärr går det inte att infoga bilder i löpande text i pressmeddelanden utan bilden som visar hur en kalkyl kan se ut kan ses enskillt som bifogad bild till detta pressmeddelande eller i PM:et som PDF som också är bifogad.

Förklaring till investeringskalkylen:

Alla fält i kalkylen är låsta förutom de ljusblå som värdena kan ändras i. När man drar muspekaren över de ljusblå fälten kommer en informationsruta upp med förslag vad som kan ändras.

I exemplet som kan ses i bifogad PDF visas följande fakta:

  •  Kyldisk med 5st TurnLoader sektioner inmonterade i en multideck.
  •  Fem hyllor i varje TurnLoader sektion = totalt 25st hyllor

Upp ifrån och ner kan man sedan läsa fakta.

När man sedan trycker för resultat kommer på sidan 2 följande uppgifter fram:

Tid innan investeringen är betald Mejeri
Investeringens återbetalningstid 4,6     Månader


Årlig vinst Total investering
143 336 55 000


År 1 År 2 -?>
88 336 143 336

År 1: Vinstökning med investeringen borträknad
År 2: Vinstökning jämfört med situationen innan installationen av TurnLoader. Detta sker år efter år.

Notera: Samtliga siffror har vi verifierade värden på och visar verkligheten.

Som framgår ovan är återbetalningstiden för investeringen 4,6 månader, första året betalas hela investeringen och då blir den extra vinsten i detta fall ”bara” 88 336 kronor medan den sedan årligen ger 143 336 kronor i extra vinst. 

Den enda nackdel som finns med TurnLoader är att de pengar man skall betala i inledningsskedet är större än med orginalhyllor men när investeringen är gjord är butiken de stora vinnarna.
Det som är fascinerande är de enorma besparingarna som TurnLoader ger, om du är intresserad ladda ner länken och ändra siffrorna själva och du kommer fascineras över de siffror du själv får fram.

På nedanstående länkar finns små korta filmer som visar våra produkter.

EasyFill RotoShelf CR 900 (Ica Bräcke)

EasyFill TurnLoader Ambient 900 (Torra hyllor i Butik)

EasyFill TurnLoader MD 1250/550 (Ica Maxi Barkaby)

RotoShelf in Walmart Mexico

ColdFront with TurnLoader™ FIFO merchandising system (Bensinstation Tyskland)

MaxLoad med RotoShelf® FA (Egenutvecklade läskedryckskylskåp med en hylla mer än motsvarande kylskåp.)

TurnLoader™ Multideck FIFO merchandising shelving (TurnLoader i kyldisk Edeka Tyskland

Frigoglass iCool 900 RotoShelf (Läskedryckskyl Sverige)

EasyFill RotoShelf 1250/2 (Edeka Tyskland)

Bräcke 2019-10-09
Håkan Sjölander, VD EasyFill AB (Publ.)

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Nyhetsbrev 2019-10-10 Investeringskalkyl