EasyFill AB (Publ.): Nyhetsbrev 9 maj 2019

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

Företrädesemissionen

Nu är emissionen i EasyFill avslutad och bolaget fick in ca 37,2 MKR i emissionen och det var bara 300 000 mindre än de 37,5 MKR som var hela emissionen.

Bolaget har nu pengar för att kunna marknadsföra och växa och tveklöst kan konstateras att EasyFills produkter nu ligger i tiden.

I världen finns det ungefär 7 miljarder människor, 1 miljard svälter varje dag. Detta samtidigt som ca 1/3 av all mat som tillverkas slängs och mycket slängs redan i butiken eftersom påfyllning av varor i butik är svår och tar tid. I en effektiv butik läggs det mycket tid på att plocka om varor på hyllorna och ställa varor med äldsta datumet längst fram. Detta är ett tidskrävande arbete och i många butiker fylls hyllorna på genom att skjuta tillbaka de varor som står på hyllan och ställa de senaste produkterna längst fram med svinn som följd.

Med EasyFills patenterade produkter är problemet med svinn till stora delar löst då det minskningar av svinnet på omkring 40% uppmätts.


Omsättning 2019

I april 2019 var omsättningsökningen 75% upp jämfört med april 2018.

Vi har tidigare i pressmeddelande informerat att omsättning kvartal 1 2019 blev ca 30 miljoner med positivt kassaflöde och redan nu vet vi att kvartal 2 2019 också kommer att landa på ca 30 miljoner.

Under hela 2018 omsatt bolaget ca 80 miljoner och i år är budgeten på ca 120 miljoner på i princip säkrade affärer.


WallTrailer till Pongratz

Till Pongratz har vi till dags dato levererat ut 1300st WallTrailer av de 2400 man beställt, således återstår 1100st att leverera ut.

Redan nu har Pongratz meddelat att man avser att köpa samma antal också 2020 men här är det ännu så länge ingen order och som alla vet är det ingen order förrän en skriftlig order finns.


Oliver Eischeid, försäljningschef

Sedan den 1 april är Oliver Eischeid försäljningschef i koncernen.

8-9 maj hade/har ledningsgruppen i EasyFill ett ledningsgruppsmöte i Münster i Tyskland och redan på det mötet informerade Oliver att han upplever att bolagets produktportfölj är bra och med honom som försäljningschef så är det fokus på försäljning som gäller.

Oliver kommer förutom att vara försäljningschef själv vara ansvarig mot alla tillverkare av Multideck (kyldiskar/kylmöbler).

Oliver kommer att ha 11 personer i sitt team från Sverige, Tyskland, Slovakien och Sydafrika, personerna är inne och utesäljare samt ordermottagare.

20–24 maj kommer samtliga säljare i koncernen vara på plats på vårt kontor i Sollentuna för att lägga upp strategier för försäljningen framåt med Oliver.


Jens Nisu, marknadschef

Jens har jobbat ungefär 50% som marknadschef och 50% med försäljning men med Oliver som renodlad försäljningschef kommer nu Jens att till 100 % jobba som marknadschef vilket kommer att visa sig i all marknadsföring bolaget kommer göra framåt.

Omgående när Oliver började fick Jens tid att jobba med bolagets hemsida och med den fokus han då kunde lägga ner blev nya hemsidan väldigt bra, besök gärna www.easyfill.se och se på resultatet, hemsidan kommer från och med nu att bli ett levande verktyg.

I dagsläget är hemsidan enbart på engelska men den kommer också att finnas på tyska och svenska, eventuellt också spanska men det är inte beslutat ännu.

Enjoy Sales håller just nu på med en ny hemsida och Jens kommer att vara ansvarig för dess utformning.


Ledningsgruppen i EasyFill

Håkan Sjölander, CEO

Henning Bersagel, CTO (teknisk chef)

Andrea Slimáková, Managing Director Ebeco Slovakien

Urban Sjöberg, Försäljningschef Enjoy Sales

Jens Nisu, Marknadschef

Oliver Eischeid, Försäljningschef

James Gray, Ekonomichef

Varje person ovan är ansvariga för sin egen division och under varje person finns sedan olika team.


Lite om affärer

Massor av information om företagets produkter, kunder och marknader finns i de filmer, nyhetsbrev och pressmeddelanden som hänvisas till på länken nedan.

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/?getallAPI=False&langAPI=1053&companyId=1492&newsColumnPage=2

Från våra aktieägare kommer mail då och då med förfrågningar om speciella projekt vi informerat om och nedan skriver jag om några av dessa i övrigt hänvisar jag till länken ovan.


Mercadona/Exkal

I tidigare pressmeddelande/nyhetsbrev har vi informerat om att Mercadona, stor spansk butikskedja med 1637 butiker, beställt 1-2 kylmöbler till samtliga butiker av kylmöbeltillverkaren Exkal och nu börjar leveranserna ske.
Fram till nu har vi levererat ca 50 set och i förra veckan erhöll vi ordrar på ca 900 000 kronor för leverans i slutet av maj. OBS att detta sker löpande med mindre belopp, som tidigare meddelats.


Bira 91

Bira 91 är en stor producent av öl i Indien. De har muntligt informerat att man har för avsikt att placera ut 6000 kylskåp med RotoShelf i Indien och i länder runt Indien. Producenten av kylskåpen är Everest från Dubai och just nu är ett antal kylskåp ute på test i marknaden. Den information vi fått är att testen är positiv så här lägger vi nu ner en hel del arbete på att ro denna affär i hamn.


Husky

Husky tillverkar läskedryckskylskåp i Kina och säljer ett tjugotal länder i världen.

Huskys produkter håller hög klass och man är en fullsortimentsleverantör.

Enjoy Sales säljer bland annat Huskys backbar kylskåp till de två största byggerierna i Sverige och på de ca 2000st vi hittills sålt under det senaste året är servicen i princip noll.

Husky har på förfrågan från två stora butikskedjor tagit utvecklat en kyl med RotoShelf för utgångskassorna i butiker. Kylen är 153 cm hög (så man kan se över den) och 90 cm bred, kylen har fyra stycken RotoShelf hyllor.

Husky har nu tillverkat en förserie på 20st av denna kylmodell; 10st skickas till USA, 2st till Sydafrika, 4st till Tyskland och 4st till Sverige. När dessa kylskåp kommer till respektive land kommer de placeras ut för test och redan nu vet vi att intresset är väldigt stort och om denna produkt blir positivt antagen är marknaden stor.


Årsstämma i Sollentuna den 28 Maj klockan 17.00

På årsstämman kommer vi förutom årsstämman ge information om bolaget och dess verksamhet, vi kommer bjuda på enklare förtäring och dryck.

På bolagsstämman kommer följande finnas på plats representerande företaget.


Bolaget styrelse

Richard Bagge

Håkan Sjölander

Urban Sjöberg

Tobias Sjölander

På förslag till att väljas in i styrelsen

Torbjörn Petersson

Bolagets revisorer

Jens Edlund

Andreas Vassberg

Från EasyFill

Håkan Sjölander

Urban Sjöberg

Jens Nisu

Oliver Eischeid

Mikael Åsved

Henning Bersagel

Tommy Seger

Jussi Niemetz

CisionLink Read as PDF