EasyFill AB (publ): Ledningsförändringar: Ny VD

Styrelsen har utsett Tobias Sjölander till ny VD från 1 september 2022. Han efterträder t.f. VD Jens Lidén som samma dag tillträder en ny befattning som Business development director för EasyFill hos HL Display. Som tidigare meddelats tecknade EasyFill och HL Display ett licensavtal i slutet av maj för de patenterade produkterna TurnLoader Multideck och RotoShelf avseende EU marknaderna.

Tobias Sjölander, 46 år, grundare och VD på Loxysoft i 15 år, har de senaste 1,5 åren varit anställd hos LeadDesk Oy som Director of Corporate Development. Tobias Sjölander har under många år suttit i EasyFills styrelse och är väl förtrogen med Bolagets produkter.

Med Håkan Sjölander, EasyFills grundare och tidigare VD, har ingåtts ett avtal som senior rådgivare. Han är tillika styrelseledamot.  

Kommentar Tobias Sjölander, tillträdande VD:

“Jag har under många år tagit del av EasyFills utveckling både vid styrelse- och köksbordet. Och har alltid haft en fast tro på Bolagets möjligheter att kunna kommersialisera min fars geniala idé om att snurra ut baksidan av hyllan för enkel påfyllning framifrån, även om det tagit lång tid att finna den rätta vägen fram v g utformning och design. Men nu har vi färdiga produkter vilket inte minst manifesteras i det licensavtal som HL Display tecknade med oss i maj. Min inriktning framöver blir att renodla strukturen med fullt fokus på sälj och marketing, och samtidigt hålla det fokus på lönsamhet som Jens med framgång drivit under pandemin. Det här ska bli roligt!”

Kommentar Jens Liden, t.f. VD:

“Sedan jag tillträdde som tf VD i mars 2021, mitt i pandemin, har mitt fokus varit att försöka hålla i kostnader utan att ge avkall på sälj. Vi lyckades också för Q1 i år uppvisa ett plus på sista raden. I år har jag ägnat mycket tid åt att förhandla fram det licensavtal med HL Display som ingicks förra månaden. När de i samband med det kom med frågan att leda deras satsning var det svårt att efter 11 år på EasyFill tacka nej till en sådan utmaning.

Avtalet med HL Display är en språngbräda för EasyFill in i framtiden och förhoppningsvis även för mig personligen. Jag tror stenhårt på EasyFills produkter och med de resurser som finns i organisationen hos HL Display så är jag övertygad om att vi kommer att kunna se TurnLoader Multideck och RotoShelf växa till sin rätta potential.

Jag ser fram emot att bidra till EasyFills framtida framgång, men från andra sidan – vi lyckas tillsammans!”

Kommentar Richard Bagge, styrelseordförande:

“Efter att den första chocken över Jens uppsägning lagt sig växer övertygelsen om att denna förändring, denna rotation kan man säga, enbart utgör en positiv injektion för oss. Dels kommer Jens tillföra HL mycket värdefull – kanske helt avgörande – kunskap vilket torde ge avtryck i deras sälj, dels får vi med Tobias in en kraft som bevisat att han kan leda och växa en entreprenöriell organisation till en lyckad exit. Jag hyser stark tilltro till att denna ’rockad’ kommer att bli mycket positiv för EasyFill och dess hårt prövade aktieägare.” 

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

Tobias Sjölander
Tillträdande VD
070-660 54 23

Richard Bagge
Styrelseordförande
0708-797 797
Richardbagge@hotmail.com

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) Ledningsförändringar 2022-06-21