EasyFill AB (publ.) lanserar ny hemsida.

Idag lanserar Bolaget sin uppdaterade hemsida. www.easyfill.se

Som tidigare meddelats har bolaget under en tid arbetat med en ny hemsida. Idag onsdag den 29 juni publiceras den officiellt.

Kommentar från marknadschefen:

En ny hemsida är ingen liten sak. Vi har internt diskuterat allt från målgrupper, utseende, innehåll och graden av teknisk information och landat i denna design.

Målsättningen har varit att på ett informativt sätt presentera bolagets produkter överskådligt och tydligt och att inte gå allt för djupt i tekniska beskrivningar och detaljer.

Arbetet med att fylla på ytterligare material och putsa på detaljer fortsätter.

Hemsidan lanseras initialt på Engelska och Tyska för att därefter översättas även till Franska och Spanska.

Sollentuna 29 juni 2016

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget. 

Läs mer Läs mer