EasyFill AB (publ) koncernen upptar lån om fem miljoner kronor

EasyFill AB (publ) 556653-2924 har internationell framgång samtidigt som dotterbolaget Enjoy Sales AB 556922-2036 också har nationell framgång, dessa båda saker tillsammans tär på bolagets likviditet varför ledningen i bolaget upptagit ett lån på fem miljoner kronor från Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget.

Att bygga upp ett företag där målet är att bli internationell är kapitalkrävande och tar längre tid än man tror när man startar. EasyFill erhåller förfrågningar från i stort sett hela världen fortlöpande och provleveranser skickas, samtidigt inkommer beställningar på tidigare provleveranser. Allt detta drar rörelsekapital. Företagets ledning och styrelse konstaterar att ett lån i detta läge var fördelaktigt eftersom bedömningen är att intäkterna inom kort bör bli större än utgifterna.

VD-kommentar

”Vän av ordning kan undra varför vi lånar pengar hos Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (www.nordiska.com) och inte hos en storbank och svaret är enkelt, Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget drivs också av entreprenörer vilket gör det roligare och mindre byråkratiskt i samarbetet. De har varit väldigt framgångsrika sedan de fick nya ägare och ledning för några år sedan. Vi hoppas på en långsiktig bankrelation.

EasyFill upplever framgång och med nytt friskt kapital ökas möjligheterna ytterligare säger EasyFills VD Håkan Sjölander.”

Bräcke 2016-03-10

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Sälj och marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

Läs mer Läs mer