EasyFill AB (publ) Inlandsinnovation AB tecknar i företrädesemissionen

I den förestående företrädesemissionen i EasyFill AB (publ) har styrelsen i det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB förbundit sig att teckna sin del i emissionen: 1 319 445 sek.

Inlandsinnovation kommer att teckna för 1 319 445 sek.

Som tidigare meddelats har tre ytterligare ägare förbundit sig att deltaga i emissionen:

• Loxysoft AB kommer att teckna för 3 323 562 sek
• Inesco Holding AB kommer att teckna för 568 035 sek
• Richard Bagge (styrelseledamot i EasyFill) kommer att teckna för 309 249 sek

Av emissionslikviden om totalt 11,2 MSEK är i dagsläget 5 520 291 (49,29%) sek säkerställda genom teckningsförbindelser.

Övriga huvudägare är tillfrågade och flertalet av dem har deklarerat att man har för avsikt att medverka men att man på grund av ägarstrukturer ej kan svara Ja förrän styrelsebeslut tagits i respektive bolag.

Informationsträffar
Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på företrädarna för EasyFills VD Håkan Sjölander och marknadschef Jens Nisu, som kommer att berätta om Bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

• Stockholm
20 november 2013, kl 18.00, IVA, Grev Turegatan 16

• Östersund
21 november 2013, kl 18.00, Loxysoft AB, Armégränd 7

• Göteborg
25 november 2013, kl 18.00, Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36

• Malmö
26 november 2013, kl 18.00, Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan
Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30
Obs begränsat antal platser.

VD-kommentar
”Att Inlandsinnovations AB belslutar sig för att teckna i emissionen och försvarar därmed sin ägarandel känns väldigt bra. Som framgår i ovanstående har också de bolag där min familj är delägare, Loxysoft och Inesco Holding, beslutat investera ytterligare 3,9 miljoner i EasyFill och tillsammans med Inlandsinnovation ABs insats visar vi marknaden att vår tro på våra helt egenutvecklade och patenterade RotoShelf TM -produkters framgång på världsmarknaden är orubblig säger VD i EasyFill AB Håkan Sjölander”

För ytterligare information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
Jens Nisu, Marknadschef, +46 70 660 58 82, E-mail: jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer