EasyFill AB (publ), informerar om TurnLoader affär i Norge

EasyFill AB, 556653–2924 informerades den 11 oktober av en norsk återförsäljare till EasyFill att den patenterade produkten TurnLoader kommer att installeras i ett större antal i en norsk butikskedja.

Den norska butikskedjan informerar att man kommer installera TurnLoader för mejerivaror/läsk i ett större antal av deras butiker. Utifrån den information EasyFill erhållit beräknas ordervärdet exklusive installation till ca 18 miljoner SEK. TurnLoader kommer monteras in i både nya och redan etablerade butiker.

Leveranserna kommer ske fortlöpande under 1-2 års tid.

VD kommentar

Detta pressmeddelande lämnas eftersom mailkonversation om den norska butikskedjans beslut finns. Det ska poängteras att i dagsläget finns således ingen skriftlig order och summan 18 miljoner är framräknad utifrån de antal butiker som förväntas tillämpa samma lösning som de testinstallationer som utförts hos butikskedjan. Så snart ytterligare information erhålls om leveransvärden och leveranstider kommer detta att pressmeddelas.

Som VD kan jag konstatera att vår produkt TurnLoader som minskar påfyllningstiden av varor med ca 50%, ökar försäljningen med ca 7-15% samt minskar svinnet av blandannat mejeriprodukter med ca 8-15% och har en återbetalningstid på ca 4-6 månader tar marknadandelar dagligen. På vår hemsida www.easyfill.se finns en återbetalningskalkylator där butiken fyller i några få faktauppgifter och omedelbart kan se hur vinsten i kyldisken ökar dramatiskt. Den norska butikskedjan beräknas installera 8-10 TurnLoader i varje butik och skulle med de faktasiffror vi har få en vinst i varje enskild butik på mer än 200 000 kronor årligen, investeringen är återbetald på ca fem månader.

Bräcke 11 oktober 2019

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Information on TurnLoader order i Norge