EasyFill AB (Publ) – Informationsbrev maj 2021

Nedan följer en kortare redovisning av pågående kundprojekt i EasyFill-koncernen.

Affärsområde EasyFill:
Vi har under vintern informerat om att det pågår långtgående diskussioner med en stor nordisk butikskedja och att de genomfört omfattande tester för att utvärdera EasyFills FIFO-lösningar. Testerna visar upp bra siffror och kedjan ska nu fatta ett beslut om EasyFills lösningar ska vara obligatoriska eller frivilliga för butikerna i det format som genomfört testerna. Besked om detta förväntas i juni månad. Övriga format i kedjan tar del av resultat och information och fattar därefter egna beslut. Vi kan ännu inte delge namn på kedjan eller delge de resultat som man fått pga det NDA avtal som vi har. Kedjan har testat TurnLoader Multideck i tre butiker och TurnLoader Ambient i en.

Bolaget är i slutdiskussioner med en nordisk bensinstationskedja där EasyFill tillsammans med en av de ledande kyldisktillverkarna haft flera möten för att komma fram till lämpliga lösningar för kedjan som är intresserade av att utrusta sina butiker med TurnLoader. Det handlar både om nya kyldiskar från fabrik, och även eftermontering av TurnLoader i befintliga kyldiskar. Detaljerna är inte klara och vi har inga uppgifter om när i tiden det kan tänkas bli av och heller inte i vilken takt man förväntar sig en utrullning. Diskussioner pågår. Dessutom pågår ytterligare ett projekt till samma kedja med kylskåp med RotoShelf där Enjoy Sales är involverade för försäljning av kylskåpet.

Under slutet av 2019 meddelade vi att vi samarbetar med kyldisktillverkaren Carrier och att deras intention har varit att köpa in större volymer, lagerhålla och distribuera EasyFills produkter från centralt håll. Man uppgav en inköpsprognos som motsvarade mellan 500 och 800 set under 2020 och betydligt högre volymer 2021. Som alla vet slog corona-pandemin till i februari/mars 2020 vilket har medfört att volymerna inte kommit upp i den förväntade nivån. Dock görs det kontinuerliga inköp främst till Norge och Tyskland.
Hittills under 2021 har Bolaget sålt för nästan exakt samma summor som gjordes under hela 2020.

I Sverige är den ledande leverantören av kyldiskar Arneg/Wica. De har en marknadsandel på omkring 80% vilket gör att ett samarbete med dem är avgörande för god försäljning till butikskedjorna här. Som väl är har EasyFill ett samarbete med Arneg/Wica som blir djupare och mer integrerat över tid. De har redan montering av EasyFills produkter i sin fabrik, men nu diskuteras förbättrad logistik och nästa steg i samarbetet. Nämligen att genomföra integration av produkterna i kyldiskarna. Detta kan komma ske i etapper då det påverkar i stort sett alla delar av produktionsapparaten.
Hittills under 2021 har Bolaget redan sålt för ca 30% mer än under hela 2020.

Bolaget har lanserat en ny affärsmodell primärt för TurnLoader Ambient (butikshyllor för icke-kylda varor). Denna bygger på att erbjuda utrustning som en tjänst. Själva hyllan är endast verktyget för att utföra tjänsten; effektivare varuhantering, minskat matsvinn och ökad försäljning. Butikerna betalar en liten summa per dag per sektion och behöver alltså inte få in det i en tight investeringsbudget utan kostnaden tas på den operationella budgeten. Vinsten för butiken är minst den dubbla mot vad kostnaden är per dag. Affärsmodellen bygger på MRR (Monthly Recurring Revenue) och är en modell för återkommande betalning. EasyFill äger hyllsystemen och hanterar installation och ser till att varje installation leder till en nöjd kund. Modellen har smugits i gång från mitten av maj och redan efter ca 10 dagar hade tre butiker beställt varav en i Tyskland. Det finns en förhoppning om att denna modell ska gå att tillämpa även i samarbete med OEM tillverkarna av kyldiskar, men där är det svårare då vi är beroende av en annan part och det är ett ”mind shift” som måste till både hos säljarna och i butiksledet.

I början av året påbörjade bolaget direktförsäljning med egna säljare i Sverige och Tyskland. Säljarna åker runt till butik och visar upp bolagets produkter till enskilda butiker med hjälp av rullande showrooms i form av våra två bilar. Möten bokas av call centers och planeras med ca två veckors framförhållning. Denna typ av försäljning är i stor utsträckning att se som marknadsföring då det synliggör EasyFills närvaro på marknaden, men vi tror även starkt på modellen för faktisk försäljning, främst tack vare den nya affärsmodellen med försäljning av hyllan som en tjänst där investeringshindret elimineras. Något som annars dykt upp som en begränsning, då det ska vara rätt timing och finnas avsatt budget för ett investera i ny utrustning.

USA: Denna stora marknad hägrar vid horisonten och samtliga i Bolaget var övertygade om att vi skulle ha påbörjat löpande leveranser till den kedja som vi hänvisade till via PM i februari. Tyvärr har vi inte någon ny information. Ingen utrullning har påbörjats, men trots detta är tongångarna fortsatt positiva och vi har en hoppfull syn på framtida leveranser och teamet i USA arbetar dagligen med att stänga de olika pågående affärsmöjligheterna. Moderbolagets ledning och styrelse har fullt förtroende för teamet i USA och vi tror alltjämt att det kommer att bli leveranser i stor skala i USA.

Walmart (Superama) fortsätter en utrullning i Mexico, om än i lugn takt. EasyFill har skickat en container till Mexico i mitten på maj och installationer sker löpande, med ca 4 butiker per gång. Superama är ett varumärke i Mexico som drivs till 100% av Walmart i USA och vår förhoppning är att det ska ge ringar på vattnet in på den nordamerikanska marknaden.

Som vi tidigare meddelat har Ambev i Brasilien uttryckt intresse för MaxLoad-kylskåpen med RotoShelf och inom de kommande veckorna kommer en container att skickas till Brasilien där kylskåpen och RotoShelf ska utvärderas. Testet genomförs med varumärket Budweiser som är ett av ca 200 varumärken som ägs av Ambev. Man kommer att mäta försäljning och påfyllningstid etc både före och efter installation av de nya kylskåpen.

Corona-situationen har kraftigt påverkat ekonomin i Sydafrika, från en dålig, till en ännu sämre nivå. Landet har i princip varit helt nedstängt och det har varit nära på omöjligt att få någon att göra några investeringar som inte handlat om handhygien eller andra smittoförhindrande åtgärder. Dock har situation lättat de senaste veckorna och introduktionen av den nya affärsmodellen verkar vara precis det som behövs i och med att butikerna/kedjorna inte behöver investera för att kunna dra nytta av systemens fördelar. Steve English, vår VD i Sydafrika, har flera intressanta öppningar som han bearbetar och vi hoppas kunna lämna goda nyheter inom kort.

Affärsområde EBECO
Ebeco har, som vi nämnt i Q1 rapporten lyckats återhämta ett negativt första kvartal och i stor utsträckning beror detta på hur leveranserna till Pongratz genomförts 2020, kontra 2021. Omsättningsmässigt ligger Ebeco, efter april, lika med 2021 och andas optimism gällande produktion och leveranser framåt. Man har redan nu tagit emot ordrar för leveranser hösten 2021 till ett värde av ca 4 000 KSEK

MobiHeat är den andra av Ebecos större kunder och vi har tidigare meddelat att det handlar om specialvagnar för mobila värmecentraler. Antalet enheter är relativt få men priset per styck är förhållandevis högt. Hittills 2021 har Ebeco tagit emot ordrar till ett ordervärde på ca 3 500 KSEK varav hälften ska levereras under andra halvan av året. Förutom dessa utvecklas ytterligare en ny större version för MobiHeat där preliminär information pekar på försäljning på ca 4 000 KSEK årligen. Produktion och leveranser av denna nya vagn beräknas ske i november/december under förutsättning att prototyperna godkänns.

Affärsområde Enjoy Sales
I likhet med Ebeco har Enjoy lyckats lyfta försäljningen och gjort en finfin återhämtning vilket gör att man nu är tillbaka på 2020 års nivå i omsättning. Detta är anmärkningsvärt med tanke på svårigheter med leveranser från Kina där flertalet av kylskåpsmodellerna tillverkas. Dock har teamet lyckats kompensera detta med modeller tillverkade i Europa och Ryssland och på detta sätt lunnat leverera till kunder när bolagets konkurrenter stått utan lager. Som nämns ovan är Enjoy inblandade i diskussioner gällande leveranser av kylskåp med RotoShelf till en nordisk drivmedelskedja, och kedjan ska nu utvärdera kylmodellerna innan ett slutligt beslut tas.

Enjoy har även lyckats teckna avtal med den svenska grenen av världens största läskedryckstillverkare och leveranser av främst backbar (under bänk)-kylskåp väntas starta inom några få veckor.

Övrigt
Det är frustrerande att inte vi lyckats få koncernen att prestera ett positivt resultat men vi upplever att det blåser förändringens vindar. Den nya affärsmodellen är ett paradigmskifte och vi fokuserar stenhårt på att få den att lyfta. Våra medarbetare har verkligen knutit näven och det är glädjande att se engagemanget och drivet på alla olika nivåer och allas insats ska inte underskattas. Införandet av ett agilt arbetssätt med regelbundna informationsmöten och stort utrymme för självledarskap och egna initiativ i kombination med en tydlig riktning kommer att ge oss alla den framgång som vi alla förtjänar – det är vi säkra på.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Nyhetsbrev 2021-05-27