EasyFill AB (publ.) Information om större order av släpvagnar.

EasyFill AB (publ.) erhöll tisdagen den 30 oktober en order med ett ordervärde på ca 20 miljoner sek (1 950 000 Euro) gällande släpvagnsmodellen WallTrailer.

EasyFill AB erhöll vid samgåendet med Ebeco SRO i Slovakien förutom en fabrik och utvecklingsavdelning för bolagets patenterade produkter TurnLoader och RotoShelf, också utveckling/tillverkning samt försäljning av släpvagnar för personbilar.

Efter långtgående förhandlingar erhöll Ebeco i Slovakien (till 100% ägt av EasyFill AB) tisdagen den 30 oktober en order på bolagets specialsläpvagn WallTrailer till ett ordervärde av ca 20 miljoner sek (1 950 000 Euro). Ordern säkerställer tillverkning i fabriken i Slovakien under normal lågsäsong och har tagits till marknadsmässiga villkor.

Ordern avser den av Ebeco egenutvecklade bilsläpvagnen WallTrailer som med lätthet kan vinschas upp och då minimera platsbehovet i exempelvis garaget vilket gör WallTrailer till den perfekta släpvagnen för människor där plats för en traditionell släpvagn är begränsad.

Produktion startar omgående och leverans skall ske under perioden 1 december 2018 och beräknas vara avslutad 31 juli 2019. Köpare är Pongratz, en österrikisk producent av släpvagnar som i sin tur erhållit order av en stor internationell butikskedja. Noterbart är att de tre parterna ser denna order som start på ett långtgående samarbete.

Information om Pongratz:

https://www.pongratztrailers.eu/company/about-pongratz/ 

WallTrailer:

https://www.youtube.com/watch?v=OBHuXQB3jwE 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                            
CEO                                                                                                               
+46 70 59 444 69                                    
hakan.sjolander@easyfill.se                    

www.easyfill.se

Kort om EasyFill AB (Publ)
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market.

Denna information är sådan information som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018.

CisionLink Se pressmeddelande