EasyFill AB (publ), information om förändringar i verksamheten i USA

EasyFill AB, 556653–2924, har sedan 2016 ett joint venture bolag, EasyFill America, tillsammans med Marco Company i Fort Worth Texas. Då försäljningen inte lyft på det sätt som bolaget önskat kommer vissa förändringar att ske.

EasyFill AB har för beslutat att addera ytterligare en försäljningspartner för den amerikanska marknaden för att på ett mer fokuserat sätt lansera och etablera bolagets produkter. Delar av företagsledningen har de senaste dagarna genomfört förhandlingar i USA med den tänkbara aktören. Vid förhandlingarna bestämdes följande:

Ett nytt företag startas där EasyFill AB kommer äga 51%. På det sättet kan det nya företagets räkenskaper redovisas i varje kvartalsrapport för koncernen.

När samtliga detaljer är dokumenterade och avtal signerade kommer ytterligare information att lämnas. Något som förhoppningsvis kan ske i rapporten för kvartal 3 som kommer att publiceras den 29 november 2019.

Anledningen till att detta pressmeddelande släpps innan det nya företaget är startat är för att ge full frihet till samtliga parter att agera fritt i Nord- och Sydamerika utan de restriktioner som automatisk uppkommer för ett noterat företag.

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Information om förändringar i den amerikanska verksamheten