EasyFill AB (publ.) – Information från Håkan Sjölander

Jag hade bestämt mig för att inte skriva något nyhetsbrev från Euroshop men efter att stått fem dagar i montern på mässan i Düsseldorf vill jag publicera ett öppet brev på LinkedIn till alla tillverkare av kyldiskar (multidecks) och det måste göras så nära inpå mässan som möjligt.

För att kunna göra det så måste jag skriva ett nyhetsbrev först eftersom alla aktieägare skall enligt börsregler informeras samtidigt.

På Linkedin kommer jag publicera exakt det jag skriver nedan i detta nyhetsbrev men då både på svenska och engelska.

EasyFill & Framtiden

Kära ledande befattningshavare på Arneg, Carrier, Epta, Viessmann, Exkal, Frost-Trol, KMW, Hauser, Kaplanlar, HillPhoenix, Pure Cold mfl!

Euroshop 2020 är över och jag är glad och tacksam över att jag och vår personal fått möjlighet att träffa och prata med er och många av era medarbetare personligen om EasyFill och våra smarta hyllsystem.

Jag tror att vi alla inser att framtiden redan är här när det gäller hur påfyllning av produkter bör ske i en livsmedelsbutik – nämligen Först In – Först ut.

Flera av er var mycket imponerade av våra lösningar och uttalade en önskan att så snart som möjligt komma igång med leveranser av våra system direkt från er fabrik.

Längst har Exkal samt Arneg Nordic kommit där vi redan idag levererar till slutkund från deras respektive fabriker. Näst på tur står Viessmann och jag hoppas att EasyFill och övriga ovan nämnda kan komma vidare med våra diskussioner inom kort.

Varför ska ni då ta detta vidare och inte stanna vid intresse på Euroshop?

EasyFill har under flera år utvecklat smarta hyllsystem där målsättningen från dag ett varit att minska påfyllningstiden av varor och öka försäljningen av dessa varor. De första åren var det läsk som var huvudprodukten och vi utvecklade RotoShelf för läskedryckskylskåp. RotoShelf vidareutvecklade vi sedermera även till användning också till Multideck, där en följdeffekt av att påfyllningen sker enligt FIFO-principen är att matsvinnet minskar – något som alla livsmedelsbutiker i världen har i topp av sina agendor.

För två år sedan bestämde vi oss för att utveckla en produkt för Multideck och som torra hyllor i butiker, grundkriteriet var att det nya hyllsystemet skulle passa för alla tänkbara produktgrupper. Projektet var svårare än vi trodde men nu efter två år har vi, som ni såg, en produkt som uppfyller alla de kriterier vi ställde när projektet startade. Vi har dessutom patent på produkten som räcker ca 22 år till.

EasyFill monter besöktes också av massor av butikskedjor från hela världen, då de är brukarna av våra produkter tar de del av alla fördelar och därför är den som får leverera multidecks med TurnLoader till dom vinnare i längden.

Ja, priset på en Multideck ökar när TurnLoader installeras men när man lägger in butikens siffror vad gäller inköpskostnad, försäljningsökning, minskat matsvinn och minskad påfyllningstid i vår kalkyl för återbetalning så ser man att återbetalningstiden är ca 6 månader på investerat kapital. Gör detta tillsammans med era kunder på roi.easyfill.se så är manegen krattad.

Utifrån produktens kvalitet, de uppenbara fördelarna, den enkla installationen och den korta återbetalningstiden är min övertygelse att TurnLoader kommer att bli standard i världen hos de flesta tillverkare av Multideck.

Hur snart vill ni ses?

Rapport från ICA Maxi Barkarbystaden:
https://www.easyfill.se/wp-content/uploads/2020/01/Report-from-TurnLoader-evaluation-ICA-Maxi-Barkarbystaden-Sweden.pdf

Videoklipp TurnLoader MD 1250:
https://youtu.be/SaP46SBeD6g

Videoklipp med Malin Pettersson, ICA Supermarket Bräcke:
https://www.youtube.com/watch?v=KZQK1ldBj3E

Bräcke 25 februari 2020

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Information från Håkan Sjölander