EasyFill AB (publ) huvudägare tecknar i företrädesemissionen

I den förestående företrädesemissionen i EasyFill AB (publ) har till dagsdato tre större ägare förbundit sig att teckna sina respektive andelar.

De tre ägarna som har förbundit sig att deltaga i emissionen är:
• Loxysoft AB kommer att teckna för 3 323 562 sek
• Inesco Holding AB kommer att teckna för 568 035 sek
• Richard Bagge (styrelseledamot i EasyFill) kommer att teckna för 309 249 sek

Av emissionslikviden om totalt 11,2 MSEK är i dagsläget 4 200 846 sek säkerställda genom teckningsförbindelser.

Övriga huvudägare är tillfrågade och flertalet av dem har deklarerat att man har för avsikt att medverka men att man på grund av ägarstrukturer ej kan svara Ja förrän styrelsebeslut tagits i respektive bolag.

VD-kommentar
”Som framgår i ovanstående har de bolag där min familj är delägare Loxysoft och Inesco Holding beslutat investera ytterligare 3,9 miljoner i EasyFill och med denna insats visar vi marknaden att vår tro på våra helt egenutvecklade och patenterade produkter RotoShelf TM framgång på världsmarknaden är orubblig säger VD i EasyFill AB Håkan Sjölander”

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer