EasyFill AB (publ) har skrivit samarbetsavtal för Australien och Nya Zeeland samt avtalat om första leveransen av TurnLoader™

EasyFill AB (publ) har idag tecknat ett partneravtal med Lane Industries, med huvudkontor i Perth, Australien, gällande det roterande FIFO-hyllsystemen TurnLoader™ Ambient, TurnLoader™ MultiDeck och RotoShelf®. Den första containern, innehållandes 56 sektioner TurnLoader™ med ett avtalsvärde på över 1 MSEK, beräknas gå med destination Australien under oktober 2023.

Efter EuroShop 2023 har EasyFill märkt en stor ökning i intresse för bolagets produkter från potentiella kunder och samarbetspartners. I Australien och Nya Zeeland kommer nu EasyFills produkter att säljas av Lane Industries. Lane Industries är sedan många år etablerade på marknaden och har närmare 40 års erfarenhet av försäljning och installation av butiksinredning. Bolaget har en stark position och är därför en mycket bra partner för EasyFill.

Avtalet är en del av EasyFills nya partnerstrategi, där man söker samarbete med väletablerade återförsäljare runt om i världen. Avtalet med Lane Industries omfattar Australien och Nya Zeeland. Förhoppningen är att samarbetet på sikt kan leda till större utrullningar i butikskedjor i regionen. Läs mer om Lane Industries på www.laneind.com.au.

"Det är ett glädjande att se att vår partnerstrategi nu börjar att ta fart och att vi ser att vi kan starta upp en ny partner på distans. Att skriva partneravtal är en sak, men att samtidigt även få den första leveransen för utrullning av produkterna i Australien är en stor framgång för vårt arbete. Vi ser fram emot att förändra framtiden med roterande hyllor i Australien och Nya Zeeland", kommenterar Tobias Sjölander, vd för EasyFill.

”Spännande tider framför oss, vi är superglada och ser fram emot detta nya kapitel för båda våra företag”, kommenterar David Wyness, Lane Industries.

Denna information är sådan information som EasyFill AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2023.

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter förinstallerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease Samarbetsavtal för Australien och Nya Zeeland_20230914