EasyFill AB (publ) handel och teckning med och utan stöd av teckningsrätter

Teckningstid med teckningsrätter sker 11 september till 25 september 2023 via bank/förvaltare. Observera, slutdatum för att teckna via banker/förvaltare kan variera. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker via Aqurat Fondkommission senast klockan 15:00 på måndag den 25 september.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Informationsmemorandum som upprättats av Bolaget. Informationsmemorandumet finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.easyfillcorporate.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker via Aqurat Fondkommission senast klockan 15:00 på måndag den 25 september, se https://aqurat.se/easyfill-ab-publ/#

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease - Handel och teckning med och utan stöd av teckningsrätter 20230922