EasyFill AB (publ.) Förslag till förlängt teckningsoptionsprogram.

Punkt 13 i Kallelsen den 3 maj 2016 till Årsstämma den 2 juni 2016 i Easyfill AB (publ), 556653-2924 utgår

Styrelsen har beslutat att punkt 13 i kallelse till årsstämma avseende förlängning av pågående teckningsoptions program utgår.

Bräcke 30 maj 2016

Styrelsen

Läs mer Läs mer