EasyFill AB (publ) – Förlängning av kortfristigt lån på 5,0 MSEK i 12 månader

EasyFills har förlängt befintligt kortfristigt lån på 5,0 MSEK som upptogs i april 2023.

Lånet förlängs med 12 månader till marknadsmässiga villkor. Kenty Invest AB via Richard Bagge (Styrelseordförande) samt FutureMind Invest AB via Tobias Sjölander (VD, Styrelseledamot) och Håkan Sjölander (Styrelseledamot) har lämnat borgensförbindelser för hela lånet.

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease Förlängning av kortfristigt lån på 5,0 MSEK i 12 månader _20231231_SVE