EasyFill AB (publ) – Företrädesemission är registrerad och omvandling till B-aktier sker av betald tecknad aktie

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (BTA) är torsdag den 9 november 2023. Utsökningsdag är måndag den 13 november 2023, varefter BTA omvandlas till aktier.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 9 381 229 SEK och till överskottsfonden förs 9 381 229 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 21 231 439 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 212 314 386 varav 2 226 223 av serie A, 198 759 768 stycken av serie B och 11 328 395 stycken av serie C.

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease - Företrädesemission är registrerad och omvandling till B-aktier sker av betald tecknad aktie