EasyFill AB (publ) erhåller prestigeorder på RotoShelf Multi

EasyFill AB har tagit en order på RotoShelf Multi för 60 cm kylskåp i Sverige via dotterbolaget Enjoy Sales AB. Spendrups Bryggerier AB lanserar nya produkter och väljer att satsa på kylskåp utrustade med RotoShelf Multi.

Lanseringen kommer att ske i Frigoglass kylmodell CMW 375 (60cm bred) med RotoShelf Multi och leveransen sker via Enjoy Sales AB.

Det totala ordervärdet är ca 2 miljoner kronor och för EasyFill är detta en prestigeorder eftersom kommersialiseringen av RotoShelf Multi för 60 cm breda kylskåp startades först i november 2013 och detta är den första ordern på produkten i ett större antal i Sverige.

Kylskåpen tillverkas av Frigoglass i deras fabrik i Timisoara (Rumänien) där också installationen av RotoShelf Multi kommer att ske.

VD Kommentar
”Det är alltid glädjande med beställningar och att få en order från Spendrups på RotoShelf i 60cm kyl känns väldigt bra. När kunderna efterfrågar RotoShelf i denna kylmodell i Sverige så finns naturligtvis samma behov också i många andra länder där det finns ännu fler läskedryckskylskåp.

Som informerats om tidigare har EasyFill en egen monter på Euroshop i Düsseldorf 16-20 februari. Vi kommer att visa upp vårt kompletta produktutbud, bla visar vi upp RotoShelf Multi för ett flertal producenter av kylskåp från hela världen. En av de modeller vi visar upp är RotoShelf Multi för CMV375 från Frigoglass.

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
EasyFill AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer