EasyFill AB (publ) – Delårsrapport januari – mars, 2024

EasyFill AB (publ) offentliggör härmed bolagets delårsrapport för januari – mars, 2024.

Kvartalet 1 januari – 31 mars, 2024

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 537 tkr (17 535), en ökning med 6 002 tkr, 34,2% i jämförelse med 2023.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -102 tkr (-3 918), en ökning med 3 816 tkr i jämförelse med 2023.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 009 tkr (-6 133), en ökning med 4 124 tkr i jämförelse med 2023.
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 4 052 tkr (1 107)
  • Soliditeten uppgick till 44,03% (39,45)

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Se bifogad PDF för fullständig delårsrapport för EasyFill AB (publ).

Kommentar från VD, Tobias Sjölander

Nu stänger vi första kvartalet och jag är glad att vi nu är tillbaka på bättre siffror, mycket tack vare ordern från MobiHeat. Ebeco, vars omsättning just nu drivs till 71% av släpvagnsförsäljning, genomför en marknadsföringsinsats som ytterligare gör att försäljningen ökar. Enjoy levererar som vanligt ett stabilt kvartal, men en viss säsongsförskjutning gör att en del ordrar som normalt ligger i mars i år hamnat i april.

Under maj har vi lanserat EasyFills webbshop där vi nu enklare kan erbjuda tillbehör till kunder i Europa. Syftet med webbshoppen är egentligen inte att skapa stora volymer, utan snararare att lösa en efterfrågan från kunder att enkelt kunna beställa enstaka tillbehör samt, kanske framför allt, att kunna tillhandahålla en bra lösning för att bibehålla ett bra glid på hyllorna. En hylla som inte hålls ren kommer att tappa glidförmåga, men nu har vi skapat instruktionsvideor för optimalt glid och tillhandahåller ett silikonbaserat glidförbättringsmedel via webbshoppen. Det här är en viktig detalj för framtiden.

Vi har som tidigare nämnt ett antal tester i gång ute hos kunder och vi kan se att intresset är stort och att våra produkter fyller ett verkligt behov. Testerna är grundliga och långa och därför gäller det nu att vi har tålamod, att vi litar på arbetet vi gör och att vi tror på våra produkter. Under tiden fortsätter vi med förankringsarbetet hos kund för att underlätta beslut om inköp när väl testfaserna är klara, så att våra hyllor blir del av kommande budgetar.

Som ett led i att förenkla beslutsprocessen för såväl kedjor som enskilda butiker lanserar vi nu under kvartal två vår räntefria delbetalningsmodell EasyPay. Detta för att sänka tröskeln för våra kunder att investera, samt för att göra det enklare att jämföra kostnaden för våra hyllor med den väsentligt större kostnaden det innebär att fylla på och fronta vanliga hyllor.

Våra lösningar innebär visserligen en större investering än en vanlig hylla, men de innebär också att den löpande personalkostnaden drastiskt minskar. Med EasyPay kan butiken gå plus redan första månaden.

Förutom att lönekostnaderna ökar så är det också svårare att hitta personal som vill arbeta med det repetitiva arbetet det innebär att hålla butikshyllor fyllda och frontade. Fler och fler butiker har inte ens längre personal på plats, och vem frontar då? Våra produkter ligger mer rätt i tiden än någonsin och kedjorna börjar nu förstå detta. Det är inte utan att jag kan se en viss likhet med EasyFill och ett visst bolag som levererar elektroniska prisetiketter, något som inledningsvis ansågs vara en allt för stor investering att ta.

Vi bearbetar intensivt de kunder som just nu genomför test, men även annan marknadsföring fortsätter. En marknad som ligger nära till hands för mer insatser för att marknadsföra TurnLoader Ambient är Sverige, och vi genomför just en riktad insats gentemot svenska kedjor. Vi kommer i slutet av maj också att för första gången ställa ut på en nordisk mässa, så besök oss gärna på Retail Technology i Kista 29–30 maj för att se framtidens butiksinredning. I samband med mässan så håller EasyFill årsstämma. Välkommen den 30 maj, klockan 17:00. (För anmälan, se kallelse i separat pressmeddelande.)

Ett genombrott under kvartalet är att vi sålt vår första installation av TurnLoader Ambient till en obemannad butik, ett segment med stor potential. Vi kommer att nyttja installationen för att skapa nästa omgång av bilder och video för marknadsföring.

Mycket glädjande att vi visar bättre siffror och att vi är nära ett noll-resultat. Det viktigaste vi gör nu är att jobba för beslut om större utrullningar och för att få finnas med i kedjornas budgetar för 2025. Vi ser fram emot ett spännande kvartal där vi får höra om hur butikstesterna utvecklas och förhoppningsvis kan ta projekt i mål. Ge oss gärna någon stolpe in, för det är vi värda. Turning shelves. Changing the future.

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander
Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23
tobias.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Delårsrapport kvartal 1, 2024_20240516 EasyFill AB publ - Pressrelease - Delårsrapport januari-mars 2024 20240516 SVE