EasyFill AB (publ) Byte av informationsmötesplats

Som tidigare meddelats kommer EasyFill att hålla informationsmöten på olika platser i landet inför företrädesemissionen som nu genomförs. Nu sker byte av lokal i Göteborg från Elite Park Avenue hotell till Kongresshallen Svenska mässan Göteborg.

Då Aktiespararna arrangerar stora aktiedagen på Svenska mässan i Göteborg har vi beslutat att flytta vårt informationsmöte dit. Ny lokal är Kongresshallen på Svenska mässan. Entré xx.
Vi kommer att hålla två dragningar, kl16.10 samt 18.00. Passa på att komma förbi och prata med bolagets representanter och ställ frågor. Vi visar upp RotoShelf Multi i två kylskåp under hela dagen.

Informationsträffar
Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på företrädarna för EasyFills VD Håkan Sjölander och marknadschef Jens Nisu, som kommer att berätta om Bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

• Stockholm
20 november 2013, kl 18.00, IVA, Grev Turegatan 16

• Östersund
21 november 2013, kl 18.00, Loxysoft AB, Armégränd 7

• Göteborg
25 november 2013, kl. 16.10 och kl. 18.00 – Stora Aktiedagen,
R26, Svenska Mässan, Entré 8, Mässans Gata 8

• Malmö
26 november 2013, kl 18.00, Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan
Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30
Obs begränsat antal platser.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
Jens Nisu, Marknadschef, +46 70 660 58 82, E-mail: jens.nisu@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer