EasyFill AB (publ.) – Bokslutskommuniké 2019

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 108 549 KSEK (82 913 KSEK) under 2019.

En omsättningsökning med 25 636KSEK (30%).

EBITDA resultatet för koncernen under perioden uppgick till
- 6 369 KSEK (- 7 575 KSEK). En förbättring med 1 206 KSEK mot 2018.

Nyckeltal i koncernen
 

Nyckeltal i koncernen Kvartal 1-4   Kvartal 4
  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31
Omsättning KSEK 108 549 82 913   23 332 21 317
EBITDA KSEK -6 369 -7 575   -2 928 -2 568
EBITDA marginal % -5,87% -9,14%   -12,55% -12,05%
Extraordinär nedskrivning (se nedan) -10 000     -10 000  
Resultat efter skatt KSEK -25 001 -15 917   -15 009 -2 662
Antal utestående aktier vid periodens slut 89 037 396 73 067 356   89 037 396 73 067 356
Resultat per aktie sek -0,281 -0,218   -0,169 -0,061
Soliditet % 61,85% 48,50%   78,34% 53,35%

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella kommentarer, KSEK

 • Omsättningen i koncernen ökade från 82 913 till 108 549 KSEK.
 • EBITDA förbättrades med 1 612 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster tyngs med 10 000 KSEK i nedskrivningar av utvecklingskostnader. 
 • Affärsområdesredovisningen nedan har inte belastats med koncernledningskostnader beräknade till 4 000 KSEK. Samma beräkning som 2018.

Affärsområdesredovisning, KSEK

Läs kommentar för respektive affärsområde nedan

Affärsområdesredovisning EasyFill   Enjoy Sales   Ebeco Trailers   Total
  2018-01-01 2019-01-01   2018-01-01 2019-01-01   2018-01-01 2019-01-01   2018-01-01 2019-01-01
  2018-12-31 2019-12-30   2018-12-31 2019-12-30   2018-12-31 2019-12-30   2018-12-31 2019-12-30
Rörelseintäkter 21 548 25 313   30 403 42 988   30 962 40 248   82 913 108 549
Rörelseresultat före avskrivning -1 082 -2 606   971 1 205   -3 464 -968   -3 575 -2 369
Rörelsemarginal före avskrivning -5% -10%   3% 3%   -11% -2%   -4% -2%

 

 

 

 

 

EasyFill:

Försäljningen ökade med 17% under 2019. Fördelningen mellan försäljning av kompletta produkter (TurnLoader och RotoShelf) och endast plasthyllor har förskjutits mer mot kompletta produkter under året vilket gör att marginalen är lägre. Det krävs således en högre omsättning av kompletta produkter för att få ett högre rörelseresultat. För att kunna bearbeta marknaden ytterligare har investeringar i säljteamet gjorts under året vilket gör att lönekostnaderna har ökat.

Enjoy Sales AB:

2019 ökade försäljningen med 12 585 KSEK vilket motsvarar 41% vilket är en otrolig prestation på en mogen marknad. Rörelsemarginalen före avskrivningar är fortsatt positiv. Tyvärr så orsakar den svaga svenska kronan valutaförluster på import från i första hand Rumänien, detta trots valutaklausuler mot de största kunderna.

Ebeco SRO:

År 2019 var ett framgångsrikt år för trailerförsäljningen hos Ebeco där omsättningen ökade med drygt 9 000 KSEK, 30%. Förlusten minskade och Bolaget skulle visat positivt resultat om samtliga vagnar levererats till Pongratz under året som planerats.
 

Väsentliga händelser under Q4, 2019

 • Beslutad utrullning av ML705 till Penny i Tyskland.
  • Tyska livsmedelsbutikskedjan Penny (del av Rewe Group) beslutade att samtliga butiker ska utrustas med 1-2 ML705 kylskåp med RotoShelf

 • Förändringar i USA.
  • Efter lång tid med svag försäljning beslutades att genomföra förändringar i verksamheten i Amerika. Ett nytt bolag startas upp och samarbetet med Marco Company avslutas.

 • Nya licensavtal med Arneg Korea och Sanden intercool
  • EasyFill tecknade licensavtal med två nya partners vilket förstärker Bolagets närvaro på den asiatiska marknaden. Arneg Korea är en väletablerad producent av kyldiskar med försäljning till stora delar av Asien. Sanden Intercool har sin bas i Thailand och levererar kommersiella kyllösningar till flera globala varumärken.

 • Nya ordrar av trailers till Pongratz samt MobiHeat.
  • Ebeco säkrade under Q4 nya leveranser av släpvagnar under 2020 till Pongratz samt MobiHeat

Väsentliga händelser efter 2019-12-31

I januari 2020 registrerades en riktad emission på 2 000 KSEK mot 1 140 251 aktier av serie B till en kurs av 1,75 SEK per aktie. Antalet aktier uppgår därefter till 90 177 647 st, varav 2 226 223 A, 75 346 491 B samt 12 604 933 C.

 • EasyFill:
  • Kyldisktillverkaren Carrier med huvudkontor i Frankrike meddelade Bolaget sin inköpsprognos för 2020 där avsikten är att köpa in mellan 720 och 840 enheter RotoShelf eller TurnLoader. Värde mellan 500 000 – 600 000 euro.
  • EasyFill ställde ut på branschmässan Euroshop 16-20 februari och ledningen i Bolaget är väldigt nöjda med utfallet. Känslan är att besökarna hållit högre nivå än tidigare och att marknaden nu är mer mogen och mottaglig för Bolagets lösningar. Utmaningen är att omvandla intresse på mässgolvet till verkliga affärer.
  • Ledningen har påbörjat processen att ISO-certifiera koncernen och det omfattar ISO 9001, 14001.

 • Ebeco:
  • Leveranserna av WallTrailer till österrikiska Pongratz till ett sammantaget ordervärde på över 20MSEK påbörjades tidigt i Q1 2019 och kommer ske löpande fram till sommaren 2020.

Framtidsutsikter

 • EasyFill:
  • Verksamheten tar hela tiden nya steg framåt och det konstateras att nu när TurnLoader finns på marknaden så öppnas nya dörrar. RotoShelf är en bra produkt, men begränsad i stor utsträckning till dryck och det kan vara en anledning till att det riktiga lyftet inte kommit. Se vidare VD kommentar nedan. Intresset för TurnLoader är stort både från slutkund (butiker), OEM (kyltillverkare) samt Bolagets återförsäljare.
  • Det ökande intresset har visat sig på flera sätt; större, och mer frekvent orderingång, tillverkare som lämnar forecast/prognos på volymer som tidigare inte talats om samt ett allmänt ökat flöde av förfrågningar direkt från slutkund samt återförsäljare.
  • Flertalet OEM har meddelat sitt intresse att leverera EasyFills produkter direkt från fabrik; där de som ligger närmast till hands är exempelvis Exkal, Viessmann, Carrier, och Arneg (på flera marknader). Diskussioner pågår även med Epta (på flera marknader) och HillPhoenix (USA).
  • Bolaget har under slutet av 2019 fått flera goda referenser från ICA-handlare som via branschmedia uttalat sig positivt om EasyFills produkter och ledningen tror starkt på kraftigt ökande försäljning till svenska kedjor, med ICA i spetsen, under 2020/2021.
  • Utfall från Euroshop;  fler än 500 leads från mässan som ska följas upp och flertalet, mycket bra kontakter ska förhoppningsvis leda till affärer.

 • Ebeco:
  • Med två stora kunder i Pongratz och MobiHeat samt lönsam e-handel i Slovakien och Norge har Ebeco trailers en stabil bas att stå på och Bolaget har goda förhoppningar om god organiskt tillväxt.  

 • Enjoy Sales:
  • Enjoy Sales hade ett fantastiskt 2019 och det är inte realistiskt att tro att den tillväxten ska fortsätta. Bolaget budgeterar med en mindre nedgång i omsättningen för 2020 men med bibehållet resultat.

VD kommentar

Ytterligare ett år med fantastiska medarbetare, möten med kunder och potentiella kunder, utveckling och kvalitetssäkring av hållbara produkter har gått och det nya året har rivstartat.

Vi är ett starkt team som jobbar extremt hårt för att EasyFill ska lyckas nå ut på världsmarknaden och bli det framgångsrika bolaget vi alla tror det kan bli. Att det inte släppt ordentligt har flera orsaker;

 • för smalt användningsområde med RotoShelf. Att bara erbjuda lösningar för dryck har inte varit tillräckligt.
 • Marknaden har inte riktigt varit mogen att ta till sig ett nytt sätt att tänka och jobba.  
 • Vi har satsat mycket resurser på att vidareutveckla produkter och då blir det svårt att fokusera på att sälja volymer och att marknadsföra det vi har. Nu är portföljen slimmad och det ger både säljare och köpare enklare val.

Med det sagt tycker jag att vi under 2019 tagit otroligt stora steg framåt; vi har gjort ändringar i organisationen för att få tydligare roller och fokus. Vi har genomfört ett  noggrant utvecklingsarbete som givit oss produkter av ännu högre kvalitet, enkla att montera med en väl fungerande logistik bakom. Nu sitter processer och flöden och vi kan fokusera på att sälja.

Jag har varit säker tidigare, men nu med TurnLoader lanserad och med det intresse som finns för bolaget och våra produkter är jag mer säker än någonsin – vi kommer att lyckas.

Jag har många gånger talat om att man måste har tre T:n för att lyckas; Tur, Timing och Talang. Jag är övertygad om att vi hade tur när vi fick tillfälle att köpa Ebeco eftersom jag inte tror att vi fått till TurnLoader utan vår utvecklingsavdelning i Slovakien.

Talang har vi i vår personal som är väldigt dedikerad, målinriktad och hårt arbetande och det kan noteras att trots motgångar och svikande resultat är det ingen som slutar frivilligt. Skälet till det är att alla tror vi kommer lyckas på marknaden doch verkar det som att vi alla måste ha lite mer tålamod och sitta lugnt i båten och låta tiden göra sitt. Timingen har bevisligen inte varit helt rätt för att nå de volymer vi trott men vi märker att tiden börjar bli mogen och vi upplever att marknaden nu är redo för våra produkter

Branschmässan Euroshop upplever jag som en otrolig framgång för EasyFill där vi tagit många stora steg framåt mot framtida goda resultat. Vi jobbar nu hårt för att ta mässkontakterna till affärer och jag är säker på att vi inom en snar framtid kan meddela marknaden flera spännande samarbeten och bra affärer. Hur snabbt dessa kommer går inte att svara på men jag tror att när vi sammanfattar 2020 om 12 månader  är bolaget  i ett helt annat läge än idag.  

Den 26 februari pressmeddelade vi att vi erhållit en order värd 15,5 miljoner till Penny i Tyskland på kylskåpsmodellen ML 705 för leverans under 2020 och det tycker jag bevisar att de stora internationella kedjorna nu fått upp ögonen för våra smarta lösningar och är redo att börja nyttja dem i större omfattning.

När vi köpte Ebeco var tillverkningskostnaderna i Slovakien väsentligt mycket lägre än de är idag, nu tre år senare så ser vi att kostnaderna ökar hela tiden. Bolaget förbereder sig nu också för ökande volymer och dessa anledningar har vi skapat ett samarbete med ett företag i Kina som gjort provtillverkning och lämnat priser. Fabriken har de senaste 15 åren tillverkat åt Marco Company. Sedan ca 2 år sedan gör man inte det längre, men Craig Nickell vår VD i USA har som förståeligt goda kontakter och fullt förtroende för dem. Priserna inklusive transporter till Europa och USA är lägre, men hur mycket vill jag inte informera om. Dock kommer inte utpriser till kunderna att förändras.

Avslutningsvis några ord om USA. Vi träffade VD för Marco Company i Düsseldorf och han medger öppet att de misslyckats med sin satsning, oklart om de anser att de satsat helhjärtat. Vi misstänker att de lagt på för mycket på våra priser vilket kan vara en uppenbar anledning till uteblivna ordrar. Nu tar vi ett omtag med deras gamle VD Craig Nickell som lämnat Marco efter 20 år, med vilken vi bildar ett nytt JV bolag. Craig har stora förhoppningar om genombrott på marknaden och när vi nu kan kontrollera hela kedjan på ett transparent sätt och kan jobba närmare varandra tror vi på ett genombrott. Vi har som tidigare meddelats installerat några TurnLoader för utvärdering till butikskedjan Stop and Shop and den 25 mars har vi möte med deras företagsledning i deras utställningslokaler några mil utanför Boston där vi ska diskutera planerna framåt.

Jag har fått några frågor från en aktieägare som jag efter moget övervägande beslutat att inte svara på eftersom det känns som upprepning på vad som sagts tidigare.

Aktieägaren frågade också om den allmänna känsla och på det svarar jag att jag önskar att ni alla som läser vår rapport hade fått vara med på EuroShop och upplevt framtiden.

Produktfilmer:

TurnLoader Ambient 900 (Torra hyllor i Butik) – https://youtu.be/6UaTK27NRa4
TurnLoader MD 1250/550 (Ica Maxi Barkaby) – https://youtu.be/SaP46SBeD6g
TurnLoader MD 1250/450 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/MMJRVdn5_lk
ColdFront med TurnLoader™ (Bensinstation Tyskland) – https://youtu.be/S5le2ejeMmk
RotoShelf MD 1250/2 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/_xtzuLZqKPw
RotoShelf MD 1250/2 (Walmart Mexico) – https://youtu.be/XGsAwlq4Ga4
RotoShelf CR 900 (Ica Bräcke) – https://youtu.be/xKSxWp7G7Gc
MaxLoad med RotoShelf® FA – https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs
Frigoglass iCool 900 RotoShelf (Läskedryckskyl Sverige) – https://youtu.be/0JlzhkeWJ3I

Besök gärna våra websidor:

www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

Läs gärna om våra produkter samt de pressmeddelanden och nyhetsbrev vi publicerat då det finns massor av information om EasyFill och bolagets marknadsaktiviteter runt om i världen.

Följ oss i sociala medier:

https://www.facebook.com/EasyfillAB/

https://www.linkedin.com/company/easyfill-ab/

https://www.youtube.com/EasyFill

VD Håkan Sjölander
Bräcke 2020-02-28

Årsredovisning och Årsstämma

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2019 kommer att publiceras på Bolagets (www.easyfillcorporate.com), och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är 6 maj 2020.

Årsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på Sollentunavägen 135B i Stockholm/Sollentuna 27 maj 2020.
 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.
 

Aktien
Under 2019 handlades EasyFill AB:s (publ.) B-aktie till en kurs om högst 4,70 kronor per aktie (27/2) och lägst 1,91 kronor per aktie (5/12).

Förslag till disposition beträffande Bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen
Bräcke 2020-02-28
 

Rapportdatum 2020/2021

26/5 Q1 2020
28/8 Q2 2020
27/11 Q3 2020
26/2 2021 Bokslutskommuniké 2020

För ytterligare information kontakta:

VD: Håkan Sjölander: hakan.sjolander@easyfill.se
Marknadschef: Jens Lidén jens.liden@easyfill.se
Ekonomichef: james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

Resultaträkning helår 2019 samt Q4 2019

              Q4   Q4
  Koncernen   Moderbolaget   Koncernen   Moderbolaget
Belopp i KSEK 2019-01-01 2018-01-01   2019-01-01 2018-01-01   2019-10-01 2018-10-01   2019-10-01 2018-10-01
  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31
                       
Nettoomsättning 105 926 80 142   16 733 14 366   22 884 20 565   4 442 3 944
Aktiverat arbete för egen räkning  2 623 2 326   1 050 1 050   448 307   263 314
Övriga intakter   445           445      
  108 549 82 913   17 783 15 416   23 332 21 317   4 705 4 258
Rörelsens kostnader                      
Handelsvaror -72 594 -52 332   -12 316 -8 852   -15 607 -12 959   -3 539 -2 121
Övriga externa kostnader -20 035 -18 522   -6 874 -6 072   -3 908 -5 388   -2 123 -2 107
Personalkostnader -22 289 -19 634   -5 070 -4 310   -6 745 -5 538   -1 257 -1 245
                       
EBITDA -6 369 -7 575   -6 477 -3 818   -2 928 -2 568   -2 214 -1 215
                       
Finansiella kostnader                       
Räntekostnader och liknade kostnader  -2 882 -4 643   -2 414 -2 227   -1 362 -1 306   -1 385 -505
                       
Avskrivning  -7 582 -5 663   -1 581 -1 678   -2 551 -752   -342 -897
Nedskrivning utvecklingskostnader -10 004     -10 004     -10 004     -10 004  
                       
Resultat efter finansiella kostnader och avskrivning   -26 837 -17 881   -20 476 -7 723   -16 845 -4 626   -13 945 -2 617
                       
Skatt  1 836 1 964   1 836 1 964   1 836 1 964   1 836 1 964
Koncernbidrag       1 205 -1 390   0     1 205 -1 390
Resultat för Period -25 001 -15 917   -17 435 -7 149   -15 009 -2 662   -10 904 -2 043

Balansrapport

Belopp i KSEK Koncernen   Moderbolaget
  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 18 166 27 676   17 397 25 990
Materiella anläggningstillgångar 8 741 10 082   1 915 2 128
Finansiella Anläggningstillgångar 27 359 23 053   67 823 56 892
Goodwill 9 903 13 303      
Summa anläggningstillgångar 64 169 74 114   87 135 85 010
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 21 345 17 122   3 131 1 235
Kundfordringar 11 589 14 895   3 467 7 833
Övriga kortfristiga fordringar 4 957 5 069   16 675 15 898
Kassa och Bank 712 2 378   1 131 930
Summa omsättningstillgångar 38 603 39 464   24 404 25 896
           
SUMMA TILLGÅNGAR 102 772 113 578   111 539 110 906
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Aktiekapital -8 903 -7 306   -8 903 -7 306
Fond för utvecklingsutgifter   0   -7 044 -2 200
Pågående nyemission   -100     -181
Fritt Eget Kapital -54 661 -47 708   -71 437 -61 978
Summa Eget kapital -63 564 -55 114   -87 384 -71 665
           
Långfristiga skulder -5 479 -5 961   -4 752 -4 716
Konvertibel Lån -4 500 -4 500   -4 500 -4 500
  -9 979 -10 461   -9 252 -9 216
           
Leverantörsskulder -11 220 -12 881   -3 243 -1 961
Övriga kortfristiga skulder -18 009 -35 122   -11 660 -28 064
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -102 772 -113 578   -111 539 -110 906

Kassaflöde

   Koncernen  Moderbolaget
Belopp i KSEK 2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01
Den löpande verksamheten 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Rörelseresultat -6 369 -13 238 -6 478 -5 496
         
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 836 5 663 1 205 1 678
Skatter 0 1 964 1 836 0
Finansiella poster netto -2 882 -4 643 -2 414 -2 227
         
  -7 415 -10 254 -5 851 -6 045
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital        
Varulager -4 223 -5 468 -1 839 1 047
Kundfordringar 3 363 -4 360 4 366 -3 159
Övriga fordringar 112 -1 446 -777 -6 451
Leverantörsskulder -1 661 5 463 1 282 -615
Övriga kortfristiga skulder -16 816 15 872 -15 904 18 114
  -19 225 10 061 -12 872 8 936
         
Kassaflöde från löpande verksamhet -26 640 -193 -18 723 2 891
         
Investeringsverksamhet        
Förvärv immateriella tillgångar -2 803 -2 660 -2 778 -2 478
Förvärv materiella tillgångar -532 -1 243 0 0
Förvärv av koncernföretag 0   0 0
Förvärv finansiella tillgångar -4 306   -10 931 -5 979
  -7 641 -3 903 -13 709 -8 457
         
Finansieringsverksamhet        
Nyemission 33 097 100 33 097 181
Konvertibler   4 500 0 4 500
Ökning/-Minskning långfristiga lån -482 -2 442 -464 210
  32 615 2 158 32 633 4 891
         
  -1 666 -1 938 201 -675
Förändring av likvida medel        
Likvida medel vid årets början 2 378 4 316 930 1 605
Förändring i likvida medel -1 666 -1 938 201 -675
        0
Likvida medel vid årets slut 712 2 378 1 131 930

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink EasyFill AB Bokslutskommuniké 2019