EasyFill AB (Publ) – beviljat patent i USA

EasyFill har fått patentansökan på TurnLoader godkänd i USA.

Bolaget har fått sin patentansökan gällande TurnLoader godkänd av det amerikanska patentverket. Detta ger en stabil bas för kommande samarbeten och kompletterar det sedan tidigare godkända patentet på RotoShelf för den amerikanska marknaden.

Samtidigt har bolaget skickat in ansökan om designskydd för TurnLoader gällande för EU, Storbritannien, Schweiz och Norge. Designskyddet är en del av det pågående utvecklingsarbetet och förstärker det redan godkända patentet och innefattar eventuellt kommande lösningar och produktdesign som bygger på tekniken från TurnLoader.

Kommentar från tf VD Jens Lidén

Det är glädjande att vi nu fått patentansökan på TurnLoader godkänd. Det stärker oss i dialogen med våra potentiella kunder i USA och ger oss trygghet i arbetet framåt.

Designskyddet för TurnLoader på de europeiska marknaderna ger oss ytterligare trygghet och både förlänger och förstärker våra IPR (intellectual property rights). Att söka designskydd är en del i arbetet att vidareutveckla TurnLoader och se nya tillämpningar.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Patent för TurnLoader i USA 2021-05-25