EasyFill AB (publ.) Allmän information om nuläget.

Som informerats om tidigare kommer EasyFill AB (publ) hålla ett presentations möte den 8 november klockan 18.00 i bolagets lokaler i Sollentuna, informationsträffen kommer också att sändas direkt via web.

Alla som är intresserade kan ansluta sig till vår webbsändning. Se separat nyhet.

För att kunna informera utan restriktioner publiceras följande nyhetsbrev.

Sydafrika

EasyFill AB startar tillsammans med återförsäljaren i Sydafrika, ett gemensamt ägt bolag EasyFill Southern Africa med bas i Kapstaden. Bolaget kommer att vara samägt med 50% vardera.

Att EasyFill AB går in som 50% delägare i Sydafrika beror på att den återförsäljare som startade upp verksamhet i landet för ca 2,5 år sedan är ytterst kompentent och har skapat många affärsmöjligheter.

Stora butiks- och bensinstationskedjor har installerat EasyFills produkter för utvärdering. Hos två kedjor är testperioderna över och organiserade installationer är på planeringsstadiet. Omfattning och utrullningshastighet är för närvarande okänt.

All tillverkning av ståldelar kommer att ske på plats i Sydafrika hos underleverantörer. Planer finns också, att på sikt, tillverka plasthyllor på plats i landet eftersom frakter kostar och tar tid.

Kyldisktillverkaren Concord har beslutat ta fram nya modeller av kyldiskar som anpassas helt för RotoShelf. Detta är ett paradigmskifte då det tidigare varit RotoShelf som anpassats för respektive kylmodell. Nu kommer Concord och EasyFill att gemensamt hitta den bästa lösningen för båda parter. Concord är en uppstickare på marknaden i Sydafrika och man ser RotoShelf som en självklar produkt för att ta viktiga marknadsandelar och då inte bara i Sydafrika utan också i omgivande länder. Concord kommer att tillverka samtliga ståldelar på licens.

USA

Som informerats tidigare har EasyFill AB startat ett samägt företag, EasyFill America, 50/50 tillsammans med Marco Company med bas i Fort Worth (Texas). Bolaget startades för ca sex månader sedan och flera ytterst spännande affärsmöjligheter är på gång. Nedan följer ett axplock utan inbördes ordning eller möjligheter.

Mässa i Atlanta

I slutet av oktober ställde EasyFill America ut produkter på mässan NACS i Atlanta. Utställningen skedde hos ett dotterbolag till Marco Company (Infinity Decor). Marco Company hade en hel del av sin totala butiksrange i montern men efter mässan konstaterades att drygt hälften av alla förfrågningar gällde EasyFill produkter. En mässa är viktig ur marknadsföringssynpunkt och många viktiga kontakter knöts men inga konkreta ordrar har ännu registrerats.

Världens största butikskedja med bas i USA

Flera möten har hållits och olika produkter för utvärdering är skickade. Vecka 45 skickas ytterligare produkter som är anpassade till butikskedjan.

Butikskedjan har en förfrågan ute till marknaden och EasyFill America kommer under v.45 att skicka sin produkt för utvärdering.
Butikskedjan avser att påbörja utrullning under första kvartalet 2017. Förfrågan gäller ca 500 000 hyllor.

En annan av de produkter som skickas för utvärdering är EasyFills egna framtagna produkt ColdFront utrustad med RotoShelf som butikskedjan i fråga visat stort intresse för.

Rapport från ett möte i USA hos ett ledande läskedrycksföretag.

Företaget i fråga ställer ut ca 30 000 nya kylskåp, och man renoverar i eget servicecenter ca 20 000 kylskåp, årligen.

Tre stycken 90 cm kylskåp med RotoShelf levererades inför förra veckans möte och dessa tre ska placeras ut i butik för utvärdering.

Övrigt i USA

Ett flertal andra butikskedjor och några läskedryckstillverkare erhållit testprodukter och evaluering sker just nu.

Ett kylskåp från USAs största kylskåpstillverkare har utrustats med tre RotoShelf enheter och placerats ut på huvudkontoret till en global mjukvarujätte. Mjukvarutillverkaren erbjuder all sin personal fri dryck och har ett stort antal kylskåp i vardera av sina drygt 1100 kontor. Denna första installation ska utvärderas och resultat förväntas inkomma innan årsskiftet.

Tyskland

För 1,5 år sedan startades EasyFill GmbH och har under perioden levererat ett flertal produkter till butiker ingående i Tysklands två största butikskedjor Rewe och Edeka. EasyFill GmbH har också genomfört möten med andra stora butikskedjor där varor inte säljs på traditionellt sätt utan som bulk på hyllorna. Det finns ett intresse från båda parter att överkomma de utmaningar som man ställs inför.

De produkter som levererats till den tyska marknaden är:

SwingOut

–       För produkter i glaskonserver

–       För deodorant, schampo etc.

–       För bröd

RotoShelf

–       för läsk, vin och öl i både läskkylskåp och kyldiskar (flertalet olika modeller från flera olika tillverkare).

–       För mjölk

Bensinkedjor m butik

Två olika bensinkedjor med butik testar just nu EasyFills produkter RotoShelf och ColdFront. Initial feedback är positiv.

Kyldisktillverkare

EasyFill har tecknat samarbetsavtal med två olika tillverkare av kyldiskar som båda skräddarsyr kylmodeller för att kunna installera RotoShelf i dem. Båda tillverkarna planerar att tillverka ståldelarna i egen regi mot en licensavgift (dessa två tillverkare säljer i flera länder i Europa).

Återförsäljare

Efter dessa första 1,5 år på marknaden med etablering av referensbutiker och testleveranser kan konstateras att intresset för EasyFills patenterade produkter är stort och för att klara av framtida leveranser har ett nät av återförsäljare börjat etableras. Då Tyskland är uppdelat i tydliga regioner är målsättningen att finna partners i respektive region.

Europa

I samarbete med återförsäljaren D’Heldt kommer RotoShelf att installeras i kyldiskar hos två av de största butikskedjorna i Europa. Förhoppningen är att de första installationerna ska genomföras innan månadsskiftet november/december.

Bolagets norska återförsäljare fortsätter att sälja bolagets produkter på den norska marknaden och centrala avtal diskuteras med flera av de ledande butikskedjorna. Vid nyetableringar och renoveringar finns numer RotoShelf som ett uttalat alternativ hos ett flertal av kedjorna.

Sverige

I Sverige levererar EasyFill RotoShelf till de flesta butikskedjor via återförsäljare, i dagsläget är det svårare att finna en butik utan EasyFill produkter än en med.

I samarbete med den lokala handlaren på orten, i Bräcke, får EasyFill nyttja butiken för att få feedback på befintliga och nya produkter. Just nu testas RotoShelf i icke kyld miljö för kryddor.

Ny nordisk försäljningschef sedan 1 oktober 2016

Anställningen av bolagets nya nordiska försäljningschef Tommy Seger (tidigare Frigoglass AB) kommer att leda till ett tydligare fokus på den nordiska marknaden och det kommer såväl Enjoy Sales och EasyFill till godo.

Försäljning av läskedryckskylar

I koncernen finns det helägda dotterbolaget Enjoy Sales AB som säljer läskedryckskylskåp i Sverige till flera olika producenter av öl/läsk/vatten, bolaget är sedan flera år tillbaka leverantör till bland annat Spendrups Bryggerier AB ett samarbete som också fortgår 2017.

Övriga världen

EasyFill har under senaste månaden tecknat avtal med två tillverkare av kommersiella kylskåp; Efficold i Spanien, som kommer att ta fram kylskåpsmodeller skräddarsydda för EasyFill och Western Refrigeration i Indien där RotoShelf kommer att införlivas i befintlig kylskåpsmodell. Båda företagen är certifierade tillverkare av kylskåp till de två världsledande dryckesföretagen.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                         Jens Nisu                          James Gray 
CEO                                           Marketing Director            CFO
+46 70 59 444 69                      +46 70 660 58 82             +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se        jens.nisu@easyfill.se         james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer