EasyFill AB (publ) 556653–2924 Ytterligare information avseende lösenperioden för teckningsoptioner i EasyFill AB

Idag måndagen den 16 november inleds lösenperioden för teckning av B aktier i EasyFill AB (publ) ("EasyFill") med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B. En teckningsoption av serie TO 2B berättigar till teckning av en ny aktie i EasyFill från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020 till en teckningskurs om 0,77 kronor

Spotlight Stock Market informerar följande: Sista dag för handel med teckningsoptionen TO 2B för teckning av ny B aktie kommer att vara den 26 november 2020. Detta är av handelstekniska skäl då instrumentet måste avföras från handel två handelsdagar innan sista dag för teckning.

Bräcke den 16 november 2020

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) Ytterligare information avseende lösenperioden för teckningsoptioner i EasyFill AB