EasyFill AB (publ.) 556653-2924 startar upp utvecklingsprojekt med ICA Sverige AB.

EasyFill AB (publ.) och ICA Sverige AB har beslutat om att genomföra ett gemensamt utvecklingsprojekt gällande EasyFills patenterade lösningar.

Som ett led i att utvidga bolagets produktportfölj med lösningar mot livsmedelsbutiker har ICA Sverige AB och EasyFill AB kommit överens om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp för att tillsammans finna lösningar för ett större antal produkter som är besvärliga att hantera i butik.

EasyFill har redan idag ett antal RotoShelf för kyldiskar och butiksinredning för torra varor i ICA-butiker runt om i landet och representanter från ICA Sverige och ett större antal handlarkonstellationer möttes i EasyFills monter under EuroShop i Düsseldorf som pågick mellan 5-9 mars 2017.

Intresset från ICA handlarna i montern var massiv och alla var rörande överens om att EasyFills patenterade produkter förenklar hanteringen i butik avsevärt.

ICA Sverige och EasyFill har för avsikt att göra Bolagets sortiment tillgängligt till samtliga ICA handlare via ICAs portal/webshop via ett kommande sortimentsavtal. Detta kommer att ske löpande under våren.

Kommentar ICA Sverige AB Jörgen Sporre

Jag har känt till Håkan och EasyFill i många år och det idoga arbete Håkan och hans team gör imponerar men att imponera ger inga affärer.

På vårt huvudkontor i Solna hör vi då och då av enskilda ICA handlare som berättat att man investerat i RotoShelf från EasyFill och att man är väldigt nöjda.

Personal från EasyFill har då och då presenterat sina produkter för oss samtidigt som man informerat om minskat svinn, minskad påfyllningstid och ökad försäljning men som inköpare tas alltid dylika siffror med en nypa salt.

Fler och fler handlare hör av sig så vi bestämde att göra en centralmarknadstest. Innan det så kontaktade vi några handlare som investerat i EasyFills produkter och fick bara positiva omdömen.

På mässan i Düsseldorf förra vecka var ett antal ICA handlare i EasyFills monter och man gillade vad man såg.

På mässan berättade Håkan om de enorma siffrorna som kommit från en av världens största butikskedjor, nu kommer vi själva testa och se om vi får liknande utfall och om så är fallet så….

Nu startar vi en projektgrupp och testar EasyFills produkter och entusiasmen är stor.

Kommentar EasyFills VD Håkan Sjölander:

Detta är självklart ett mycket viktigt steg till en bredare etablering i Sveriges största livsmedelsbutikskedja och vi har med våra patenterade FIFO-lösningar verktygen till minskat svinn och enklare hantering av varor i butik och detta samarbete med ICA passar mycket väl in i vår strategi att utvidgar antalet produktkategorier som våra lösningar passar till.

Vi har redan testat både RotoShelf och SwingOut hos flera stora butikskedjor runt om i världen och bland annat hos den belgiska delen av världens näst största kedja med huvudkontor i Frankrike och de resultat vi nått är fantastiska – Minskad hanteringstid av varorna med dryga 50%, minskat svinn med ca 20% och ökad försäljning med ca 25%. Resultaten kan så klart variera med bättre rutiner i butikerna men att ICA Sverige ser dessa fördelar som något viktigt är glädjande.

Läs mer Läs mer