EasyFill AB (Publ.) 556653–2924 publicerar Informationsmemorandum inför Företrädesemission

EasyFill AB Publ. informerade via pressmeddelande onsdagen den 27/5 2020 att bolaget genomför en företrädesemission.

Informationsmemorandumet inför den stundande företrädesemissionen publiceras under dagen på EasyFills sida hos Spotlight Stock Market www.spotlightstockmarket.com samt på EasyFills hemsidor www.easyfill.se samt www.easyfillcorporate.com

Teckningstid inleds imorgon, den 11 juni och pågår fram till och med den 25 juni 2020.

Som finansiell rådgivare i företrädesemissionen har EasyFill utsett Partner Fondkommission AB som även agerar emissionsinstitut: www.partnerfk.se

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) - publicerar Informationsmemorandum inför Företrädesemission