EasyFill AB (publ) 556653–2924, Nyhetsbrev november 2020

I nedanstående nyhetsbrev informeras om diverse pågående projekt och intressanta referenser samt nya och pågående affärer. Idag den 3 november 2020 mellan 18.00-20.00 kommer EasyFill hålla ett digitalt informationsmöte för nuvarande och blivande aktieägare, för att kunna informera fritt publicerar vi därför detta nyhetsbrev.

EasyFill är som de flesta av er ett företag med verksamhet runt om i världen, vissa delar i dagens informationsmöte kommer ske på engelska:

Följande personer kommer att presentera information på dagens digitala möte:
Jens Lidén marknadsdirektör = moderator för mötet.
Håkan Sjölander VD inleder och ger en kort information om bolaget.
Oliver Eischeid försäljningsdirektör (allt utom Nord och Sydamerika), marknadspresentation på engelska.
Craig Nickell VD EasyFill USA, marknadspresentation på engelska.
Tommy Seger försäljningschef Norden, marknadspresentation.
Peter Boda Teknisk direktör EasyFill (Ebeco) Slovakien, produktutveckling hur går det till (engelska).

Efter varje presentation är det fritt för åhörarna att ställa frågor som kommer att besvaras om de inte är av karaktären att svaren måste pressmeddelas innan de kan avges. (i inbjudan som skickats till anmälda finns information om hur detta går till)

Visst har den rådande pandemin påverkat oss. Det går inte att förneka. Många är de affärer som blivit utdragna, försenade och uppskjutna. Vissa av våra befintliga kunder har påverkats kraftigt vilket medfört att vår försäljning till dem bromsat in. Stoppade nyinvesteringar, inköpsstopp mm påverkar självklart även oss. En mer utförlig beskrivning av några av dessa följer längre ner i texten. Trots detta har vi även många ljusglimtar och positiva signaler som gör att vi har en fortsatt tro på gynnsam utveckling för EasyFill och våra produkter.

Så här inledningsvis vill vi även slå ett slag för våra kanaler i Sociala medier. Följ oss gärna för att ta del av den senaste informationen och aktuella händelser.

Vi finns på:
LinkedIn (
www.linkedin.com/company/easyfill-ab)
Facebook (
www.facebook.com/EasyfillAB)
Youtube (
www.youtube.com/c/EasyFill)

Om vi inleder med det mest negativa så kan vi konstatera att två av våra mest långvariga samarbetspartners har genomgått tuffa tider under 2020 vilket även påverkat oss på EasyFill. Frigoglass, som i många år varit vår största enskilda kund har under 2020 i princip inte gjort några inköp och detsamma gäller Klimasan. Dessa två kunder har alltså gått från att vara de med högst omsättning, till att nu omsätta närmast noll. En mycket tråkig men förståelig utveckling med tanke på att deras kunder (de stora tillverkarna av läskedryck i världen) i princip helt stoppat inköpen av kommersiella kylskåp under pandemin. Vi tror och hoppas dock på att de ska återuppta sina inköp när pandemin lättar och slutkunderna åter placerar ut nya kylskåp på marknaden.

Trots tappet till dessa båda företag kommer EasyFill-koncernen att bibehålla den totala omsättningen jämfört med föregående år. Som det ser ut per 30/10 är affärsområdet för hyllsystem + 64%, trailers – 5% och Enjoy Sales – 20%. Alltså ingen tillväxt men heller ingen omsättningsminskning och ungefärligen samma resultat på sista raden. Anledningen till omsättningsökningen på EasyFill beror till stor del på försäljning till Penny i Tyskland och försäljningsökning av TurnLoader och RotoShelf till andra kunder runt om i Europa.

Återförsäljare
Tydligt är att de återförsäljare vi har idag har lagt ner mycket kraft på att marknadsföra och sälja EasyFills produkter på marknaden. Dock kan vi konstatera att vi inte når Europas största marknader i den omfattning som vi hade hoppats på och Bolaget arbetar nu med olika sätt för att sätta tydligare försäljningsfokus på dessa nyckelmarknader. I korta drag handlar det om insatser i Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och, i viss utsträckning, England.

Vi vill även lyfta fram en ny återförsäljare där vi ser stor potential och det gäller företaget Visual minds i Israel. EasyFill arbetade tidigare med en annan partner i Israel där skifte i ägarförhållanden gjort att samarbetet avslutats. Visual minds har ca 40 års erfarenhet av försäljning av utrustning och tillbehör till livsmedelsbutiker och vi på EasyFill är glada att ha Visual minds med ombord på resan och har stora förhoppningar på god försäljningstillväxt under de kommande åren.

OEM (tillverkare av kyldiskar, kylskåp och butiksinredning)
Vi har många gånger utnämnt denna kundkategori som en viktig nyckel till framgång för bolagets produkter. Detta är mer sant nu än någonsin. De stora volymerna kommer att komma via samarbeten med dessa nyckelleverantörer till butikskedjor som i princip alltid är med vid nybyggnationer och renoveringar av butiker, tillfällen då introduktion av EasyFills produkter är som enklast.

Vi har tidigare meddelat att avtal med Carrier i Europa är under förhandling och detta har nu skrivits under. Avsikten är att samtliga ordrar från Carriers olika marknader ska gå till Carrier centralt och de ska i sin tur göra inköp, lagerhålla och distribuera. Vi på EasyFill är övertygade om att centraliserade inköp är rätt väg att gå i längden och att eventuella inkörningsproblem kommer att vara snabbt avklarade.

Bolagets spanska samarbetspartner Exkal som är en av de stora tillverkarna av kyldiskar i Europa, startade i januari upp Europas största/modernaste fabrik i Pamplona i Spanien. Bolaget levererar sina kyldiskar till flera stora marknader i Europa samt en viss del i Sydamerika. Under 2019 och 2020 har Exkal levererat kyldiskar med RotoShelf till den spanska butikskedjan Mercadona, ordern gäller till ca 1600 butiker över 4 år (i dagsläget är ca 50% levererat). Exkal tar nu nästa steg i samarbetet genom att integrera TurnLoader i sina kyldiskar på samma sätt som de gjort med RotoShelf, allt med sikte på alla marknader man jobbar på. Exkal jobbar hårt med att säkra ytterligare utrullning av EasyFills produkter då de, precis som vi, tror att produkterna kommer vara standard i framtiden.

Kyldisktillverkaren Viessmann har under hösten testat TurnLoader med avsikten att erbjuda denna direkt från fabrik. Utfallet av testen har varit mycket tillfredställande och man planerar nu för nästa steg. Viessmann är en av våra samarbetspartners i pågående tester i Norden. Se mer under rubriken Intressanta leads (pågående affärer)

EasyFill Mechandising Solutions, i dagligt tal EMS (Nordamerika)
EasyFills amerikanska verksamhet bedrivs sedan juni månad i bolaget EasyFill Mechandising Solutions (EMS). Kvarvarande lager från Marco Company har tagits över och lagerförs nu i egna lokaler i Fort Worth, Texas. Bolaget drivs av Marco Companys tidigare VD, Craig Nickell och tillsammans med flertalet av hans tidigare säljkollegor så har man kraftigt marknadsfört EasyFills produkter och ambitionen och förhoppningarna spår en spännande framtid på de amerikanska marknaderna. EMS har till dags dato genomfört installationer hos nedanstående butikskedjor; Stop and Shop, Albertsons, HEB, Wakefern och Walmart Mexico (i samarbete med Domotech). Coronaviruset har enligt vår man i Mexico slagit hårt varför de tester som gjorts är nertonade från kunden.

För närvarande budgeteras det för leveranser i storleksordningen en 40″ container per månad dvs ca 1000 – 1500 set TurnLoader under 2021 vilket ger en ansenlig omsättning. Försäljningsbudgeten 2021 i USA uppgår till 2 miljoner US dollar = ca 18 miljoner sek, observera att dessa siffror är tagna ur den försäljningsbudget som Craig Nickell EasyFills VD I USA presenterat för bolagets ledningsgrupp, om detta är realistiskt, optimistiskt eller i underkant kommer vi att bli varse inom kort, men klart är att det är en rejäl skillnad från tidigare och att det finns betydligt mer substans bakom siffrorna. Viktigt att poängtera är att säljkåren för EasyFill i USA jobbar enbart på provision så utan försäljning ingen lön.

Intressanta leads
Tack vare vinsten i “Zu Gut Für Die Tonne” (för bra för soptunnan) i Tyskland har bolaget kommit i kontakt med Food tech Campus, Ett bolag som ingår i EDEKA koncernen. I deras regi har EasyFill GmbH bland annat fått möjlighet att delta i rundabordssamtal och pitchar mot butiker. Food tech campus som således ägs av Edeka koncernen vill i nästa skede kunna erbjuda EasyFills produkter till EDEKAs butiker och om det blir affär vill man erhålla en provision. EasyFill GmbH skulle i det läget genomföra den faktiska försäljningen som Food tech Campus förmedlar.

EasyFill har tecknat ett NDA (Non Disclosure Agreement) med en ledande nordisk livsmedelsbutikskedja för utvärdering av bolagets produkter. Företagsledningen har således auktoriserat en total genomgång och just nu pågår mätningar av försäljning, påfyllningstid och matsvinn för att rättvisande data ska kunna presenteras efter testet. Vi kan idag inte gå ut med namn, omfattning eller andra detaljer gällande detta, men så snart vi kan kommer vi att meddela mer.

Utöver detta pågår utvärderingar och diskussioner på högsta nivå med ytterligare två butikskedjor på den norska marknaden där EasyFill har ett nära samarbete med Viessmann i de pågående testerna.

Produkter
Som vi tidigare nämnt utvecklades en ny lösning för butikshyllor som lanserades vid EuroShop i slutet av februari – TurnLoader Ambient. Produkten som visades upp var en prototyp men funktionsmässigt väl fungerande. Efter introduktionen i februari har utvecklingsteamet putsat på detaljerna och finslipat funktioner och lösningar och inom några få veckor kommer den första installationen att genomföras för att utvärdera TurnLoader Ambient i drift i butik. Detta kommer att ske i Tyskland och är ett sanktionerat test hos butikskedjan EDEKA i Tyskland. När klartecken ges kommer eventuella justeringar att genomföras och därefter kan produkten gå i massproduktion i flertalet storlekar. Testet i Tyskland gäller sektioner i 1250mm bredd och när dessa är genomförda är det förhållandevis enkelt att anpassa TurnLoader Ambient till andra storlekar. På den europeiska marknaden finns följande standardbredder på butikshyllor och dessa måste vi ta hänsyn till: 900mm (Norden), 1000mm (Tyskland, BeNeLux mfl), 1250mm (Tyskland).

Att ta TurnLoader Ambient ut på marknaden är nästa steg och befintliga återförsäljare och OEM-tillverkare saknar rätt profil och erfarenheter. Därför pågår ett intensivt arbete att finna relevanta distributörer av TurnLoader Ambient och samarbeten och integration diskuteras just nu med bland andra Wanzl, Umdasch och Storebest. Samtliga stora leverantörer till butikskedjor främst i och runt Tyskland men diskussioner pågår även för de nordiska marknaderna.

Marknad
Vi har startat upp ett samarbete med en tysk journalist med flerårig erfarenhet från branschen, där syftet är att öka exponering och bygga varumärket och i förlängningen generera leads (affärer). Material som produceras ska översättas och spridas internationellt och vi bygger en uttalad mediaplan som i kombination med marknadsaktivitetsplan ska forma arbetet 2021 initialt och framåt.

Utifrån vinsten av “Zu Gut Für Die Tonne” (för bra för soptunnan) i Tyskland har bolaget fått en hel del exponering i branschmedia. Främst i Tyskland men även i de nordiska länderna. Det har varit TV-inslag, artiklar och intervjuer. Denna typ av omnämnanden är viktiga och detta tillsammans med goda, uttalade referenser från våra kunder gläder oss mycket. Vi har för vana att dela denna typ av information via våra sociala medier så vi ber er igen att följa oss i våra officiella kanaler och gilla och dela gärna våra inlägg för större spridning.

Vi finns på:
LinkedIn (www.linkedin.com/company/easyfill-ab)
Facebook (
www.facebook.com/EasyfillAB)
Youtube (
www.youtube.com/c/EasyFill)

Produktion
Att producera förhållandevis stora volymer av hyllsystem och uppnå olika stordriftsfördelar är nyckeln för lönsamhet i Ebeco och i förlängningen EasyFill-koncernen. Vi har tidigare pratat om att flytta produktion till Kina, mycket på grund av de goda kontakter som Craig Nickell (EasyFills VD i USA) har med Marco Companys tidigare fabrik där, samt den stora produktionskapacitet som finns där. Trots goda vitsord och förhållandevis hög produktionskvalitet har styrelse och ledning beslutat att inte lägga produktion i Kina utan behålla den i Nizna och därutöver arbeta för att optimera flöden, produktionsmetoder och produktdesign. För att genomlysa fabriken har bolaget anlitat Nordisk Industrioptimering (NIO) i Skövde som bland andra tidigare arbetat med Volvo. Att flytta produktionen till Kina skulle bland annat medföra att det påslag som fabriken har som egen p/l-enhet försvinner vilket skulle medföra försämrad marginal för koncernen i stort. Det finns även en politisk aspekt i beslutet att inte flytta produktionen och att vara beroende av subventionerade priser på bl.a. stål och EasyFill vill stå för en långsiktigt hållbar utveckling i alla led vilket inte produktion i Kina är enligt Bolagets perspektiv.

För närvarande är inte produktionen i Nizna en flaskhals utan fabriken kan tillgodose efterfrågan både på hyllsystem och släpvagnar. När efterfrågan på hyllsystem ökar som vi planerar kan produktionen av släpvagnar minskas till förmån för hyllsystem och vi ser framför oss en framtid där vi inte längre tillverkar släpvagnar utan har en effektiv produktion av hyllsystem.

VD kommentar

I ett nyhetsbrev som detta skulle vi kunna informera om massor av saker hur vi jobbar, nya kunder, avtal vi skrivit på o.s.v. men många saker är i sin linda och skapar enbart följdfrågor.

Efter EuroShop i Dusseldorf har många nya kunder kontaktat oss och efter semestern 2020 har jag skrivit på sex stycken NDA avtal med tillverkare av kyldiskar där dessa avser att ta in EasyFills produkter som tillval i sitt produktsortiment.

Det som sker nu när EasyFills TurnLoader och RotoShelf kommer ut i butikerna från flera olika tillverkare och då “tvingas” också de tillverkare som inte har tagit in våra produkter i sitt sortiment att göra det också.

Tester från runt om i världen visar att TurnLoader i en kyldisk minskar matsvinnet med upp till 40% på mejeriprodukter, minskad påfyllningstid med 50% samt en ökad försäljning på i snitt 15% gör att en investering i TurnLoader är återbetald på 5-10 månader (beroende på lönekostnad i landet) Utifrån dessa fakta siffror EasyFill har erhållit har vi tagit fram en ROI kalkylator där handlaren eller butikskedjan skriver in sina egna siffror och får då fram väldigt enkelt hur mycket pengar per år som sparas i butiken när man investerar i en TurnLoader.  Kalkylatorn är det enskilt bästa verktyget som våra säljare runt om i världen använder för att skapa affärer.

Bräcke 2020-11-03

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev EasyFill AB november 2020-11-03