EasyFill AB (publ.), 556653-2924, Information inför årsstämma och minimässa.

Den 27 april 2017 kommer Bolaget som tidigare meddelats att hålla årsstämma i Kistamässans lokaler i Kista, Stockholm. I samband med detta kommer bolaget att anordna en minimässa och visa upp Bolagets hyllsystem och släpvagnar från Ebeco.

Allmänheten är välkommen att besöka minimässan som pågår mellan 10.00 och 16.30.

Aktieägare är välkomna att besöka både mässan och årsstämman. Anmälan till årsstämman sker till adress EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke, per telefon till 0693-66 13 00 eller via e-post till christina.sjoberg@enjoysales.se.

Aktieägare och andra som är intresserade av att veta mer om EasyFill och förvärvet av Ebeco, men som inte kan delta fysiskt, kommer att kunna följa årsstämman via livestreaming via nedanstående länkar.

www.easyfill.se (front page)

https://youtu.be/EePZNbLxpRU (YouTube) 

För ytterligare information om minimässan se bifogat informationsbrev.

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer