EasyFill AB (publ.) 556653-2924 Information gällande listbyte.

Bolagets förestående listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North har ambitionen att genomföras efter att EasyFills bokslutskommuniké för 2016 är offentligjord.

Mer information om exakt tidpunkt återkommer Bolaget om vid senare tillfälle.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu  James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. 
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.
EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer