EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 Information gällande Inlandsinnovations aktieinnehav i EasyFill AB

Inlandsinnovation har informerat EasyFill AB (publ) att man avslutat sitt delägarskap i EasyFill AB och kommer publicera nedanstående text på sin hemsida.

“Inlandsinnovation AB har sålt hela sitt innehav av aktier i EasyFill AB genom försäljning via Spotlight Stockmarket.

Försäljningen är föranledd av den avvecklingsfas som Inlandsinnovation AB för närvarande är inne i där samtliga av Inlandsinnovation AB:s direkta innehav håller på att avvecklas.”

Kommentar från EasyFills VD Håkan Sjölander

Den dagen Inlandsinnovation investerade i EasyFill AB var det en glädjens dag i mitt liv och otaliga är de gånger jag stolt berättat att svenska staten via Inlandsinnovation var delägare i EasyFill och tveklöst är det så deras investering hjälpte EasyFill ut i världen.

När staten beslutade att investmentbolaget Inlandsinnovation skulle avvecklas tvingades ledningen i bolaget sakta men kontrollerat sälja ut EasyFill aktier via Aktietorget/Spotlight och nu har, som framgår i texten ovan, den sista aktien sålts.

Trots Corona virusets härjningar runt om i världen är tron på EasyFills stor från mig själv, övrig ledning och styrelse.

På uppdrag av styrelse och ledning i EasyFill tackar jag ödmjukast för den hjälp/stöd/goda råd vi i EasyFill erhållit genom åren.

Nu avvecklas Inlandsinnovation och jag önskar all medarbetare som jag mött under årens lopp lycka till i framtiden

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Information gällande Inlandsinnovations aktieinnehav i EasyFill AB