EasyFill AB (publ), 556653-2924, Information avseende bolagets informationspolicy

Styrelsens ordförande; Richard Bagge, lämnar ett klargörande avseende Bolagets informationspolicy

”Bolaget deltar inte i diskussioner i forum på nätet men med anledning av en del kritiska kommentarer efter vårt PM i 11/10 2019 om den norska affären vill jag ändå, i egenskap av bolagets styrelseordförande, lämna följande klarläggande om bolagets sedan ett år antagna informationspolicy.

Den norska affären är inte att betrakta som en signad order. Förhoppningen är givetvis att så blir fallet. Hade det varit en erhållen och påskriven order hade det tydligt framgått. Ändå bedömde styrelsen att informationsplikt förelåg.

Då MTF (Multilateral trading facility), börsernas praxis sedan ett år, har skärpts räcker det – enligt bolagets uppfattning – med att styrelsen bedömer att minst 35% sannolikhet föreligger för att informationsplikt om en eventuell order ska uppstå. Ett annat kriterium är att en eventuell order ska uppgå till minst 10% av årsomsättningen.  

Då styrelsen bedömde att bägge dessa kriterier var uppfyllda förelåg således informationsplikt.”

Richard Bagge

Styrelseordförande

EasyFill AB (Publ)

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Klargörande av bolagets informationspolicy