EasyFill AB (publ.) 556653-2924 har ingått avsiktsförklaring om att gå samman med sin norske konkurrent, Ebeco

EasyFill AB och Ebeco AS har tecknat en avsiktsförklaring där EasyFill AB apportförvärvar Ebeco AS, en norsk koncern med produktion i Slovakien. Företaget utvecklar, patenterar och säljer butiksutrustning och egentillverkade släpvagnar. Affären är villkorad av fortsatt due diligence, att slutligt avtal ingås och av bolagsstämmans godkännande.

Ebeco bedriver tillverkning och försäljning av hyllor och hyllösningar såsom TurnLoader och Topslider i direkt konkurrens med EF, till samma kunder. Vid sidan av det har Ebeco en starkt växande och lönsam produktlinje i form av släpvagnar.

Ebeco koncernen och EasyFill AB hade för några år sedan en patentstrid som slutade i förlikning som var till EasyFills favör. Under den tiden lärde Henning Bersagel VD i Ebeco och Håkan Sjölander VD i EasyFill att känna varandra, under åren har kontakterna fortsatt.

Hösten 2016 träffades parterna och började diskutera samarbeten. En diskussion som utmynnat i en avsiktsförklaring där avsikten är att Ebeco koncernen förvärvas av EasyFill AB (så snart slutliga handlingar är klara kommer information om hur affären finansieras redovisas).

På fabriken i Slovakien arbetar idag ca 40 personer varav sex stycken jobbar på utvecklingsavdelningen varav två stycken är civilingenjörer. För EasyFill är utvecklingsavdelningen i Bräcke lågt dimensionerad och det är svårt i Bräcke att finna rätt kompentens och med affären i Slovakien förbättras kapaciteten på utvecklingsavdelningen avsevärt. Slovakien är Europas Asien vad gäller löner, kvaliteten på fabriken är väldigt hög och lönenivåerna för en normal verkstadsarbetare är jämförbara med löner i Asien. Många av de stora bilmärkena har tillverkning i Slovakien och skälet är landets utbildningsnivå, lönenivåerna och kvaliteten. Fabriken i Slovakien startades 1998 och företaget har idag moderna egna lokaler där den senaste fabrikslokalen var klar i januari i år.

Ebeco startade för fem år sedan utveckling, tillverkning och försäljning av släpvagnar och har idag försäljning i 18 länder där försäljningen på de två största marknaderna Norge och Slovakien sker helt via webben. I dessa båda länder är man i dag på vissa produktgrupper marknadsledare.

På de marknader där EasyFill har egna företag kommer släpvagnar börjas säljas omgående via webben. Ebecos e-handels plattform översätts nu och anpassas för respektive EasyFill land. (Sverige, Tyskland, USA och Sydafrika). Viktigt är att försäljningen av släpvagnar kommer ingå i EasyFill koncernen men all försäljningen kommer ske i en ny organisation i respektive land men ledningen i varje land kommer vara delaktig i uppbyggnaden av den nya organisationen.

Ebeco koncernen omsatte 2016 ca 30 miljoner sek och hade en vinst på ca 1 miljon sek. I köpet ingår 49% av ett fastighetsbolag med en modern fabrik på 2100 kvm, lager på 700 kvm samt ledig mark på 15 000 kvm i staden Nizna i norra Slovakien. Bolaget har ett eget kapital på ca 10 miljoner sek och lån på ca 1 miljon sek. Köpeskillingen betalas till 100% med apportemission. Styrelsen i EasyFill räknar med att inom kort kunna kalla till extra bolagsstämma med exakta villkor.

Styrelseordförande i Ebeco koncernen är Alf Aarthun en man med stor erfarenhet som köpman och ordförande i flera företag.

Alf Aarthun har jobbat som köpman i över 20 år i sju egna butiker med en omsättning på en miljard när han slog ihop sina butiker med Rema 1000. Efter försäljningen arbetade Alf i 10 år som regionchef för Rema 1000 South med ansvar för 30 butiker.

Alf jobbar numera som styrelseproffs och ett av uppdragen var under fem år som styrelseordförande i börsnoterade Etman Internajonal ASA.

VD i Ebeco är Henning Bersagel, en mångsidig elektroingenjör med stor erfarenhet av butiksprodukter.

Henning var 1991–1997 köpman för en Rema 1000 butik i Stavanger där omsättningen var 400% större när han sålde sin butik.

1997 blev Henning operativ samordnare i Rema 1000 Norge A/S, med ansvar för detaljhandelsutveckling i landet. Henning arbetade med detta under 3 år, och under den tiden byggde han upp ett stort nätverk av aktörer i livsmedelsbranschen.

Detta senare utvecklades till grunden för etablering av EBECO AS, och senare fastigheter och fabriker i Slovakien som ingår i det förvärv som EasyFill gör.

Henning Bersagel kommer att få titel Teknisk direktör i EasyFill och blir ansvarig för all utveckling och kvalitet. Henning kommer också att vara i inledningsskedet var huvudansvarig för försäljningen av släpvagnar i den nya koncernen.

Håkan Sjölander fortsätter som CEO i koncernen.

www.ebeco.no

www.tilhengerfabrikken.no

https://m.finn.no/butikk/ebeco.html?tp=c69f15e6e5b8e3ba4ab2c60acc99e0562930e3570133f20944c9b9a940d04a53


http://www.display-innovation.com/


https://youtu.be/PcrqNye7pbk/

Kommentar Håkan Sjölander, VD EasyFill AB (publ.)
”Att få Henning som COO och teknisk chef och Alf med i styrelsen kommer stärka EasyFill på oerhört många sätt eftersom båda har stor kunskap om dagligvaruhandel inom Rema 1000 Norge.
De olika butiksprodukterna de tillverkar säljas idag i på begränsade marknader eftersom man inte har byggt upp ett försäljningsnät något man nu får i EasyFills organisation i många länder i världen dels genom EasyFills egna bolag men också via EasyFills återförsäljare nät
Med Henning i bolaget frikopplas jag personligen från produktutveckling och jag kan nu fokusera mig på försäljningen av RotoShelf runt om i världen.
Henning tillbringade föregående vecka i EasyFills monter i Düsseldorf och fick själv på plats uppleva det stora intresset för EasyFills produkter.
Skälet till att Henning var på mässan var att avsluta vissa detaljer om affären.

Kommentar Henning Bersagel
Håkan och jag har träffats i olika sammanhang under årens lopp och många av er aktieägare i EasyFill känner säkert till den patentstrid vi hade för några år sedan som slutade i förlikning till EasyFills favör.
Jag har i mitt liv lärt mig att det inte går förändra vad som varit utan det är framåt som gäller och att nu Ebeco och EasyFill kommer att jobba tillsammans i en gemensam koncern känns väldigt stimulerande.
Min uppfattning är att de två koncernerna båda med bas i Norden har många gemensamma nämnare och jag ser med stor entusiasm fram emot att få vara med att vidareutveckla det redan fantastiska produktsortiment som EasyFill har samtidigt som Ebecos marknader för våra olika butiksinredningar och släpvagnar nu ökar väsentligt, släpvagnarna kommer kunna säljas på samma framgångsrika sätt som vi gör i Norge och Slovakien via e handel i Sverige, Tyskland, Sydafrika och USA och på marknader där vi inte själva har företag via återförsäljare.

Kommentar Richard Bagge, styrelsens ordförande

”Under mina 30 år i finansbranschen tror jag mig inte ha sett något förvärv som erbjuder fler synergier av offensivt slag. Med Ebeco blir vi ett komplett bolag med alla viktiga funktioner inhouse. Att vi tillförs en kassaflödespositiv produkt är bara ett plus. Därtill har Håkan och Henning under denna tid utvecklat ett nära förtroendefullt samtalsklimat som bådar gott inför framtiden.”

Kommentar Alf Aarthun, Ebecos styrelseordförande

”Jag ser stora positiva vinningar för både Ebeco och EasyFills i det distributionsnät som EasyFill byggt upp med sina patenterade produkter och Ebecos effektiva utvecklingsavdelning. Jag ser fram emot att få sitta EasyFill styrelse och där få dela med mig av den erfarenhet jag har efter många år som köpman i egna livsmedelsbutiker. Utan tvekan kommer sammanslagningen av Ebeco och EasyFill skapa många spännande år framåt.”

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill

EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Denna information är sådan som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 11.00 CET

Läs mer Läs mer