EasyFill AB (publ.), 556653-2924, Förslag till ny bolagsordning

Bolagsbeskrivningen av den 13 april 2017 innehöll förslag till ny bolagsordning att antas på årsstämman den 27 april 2017. Den har nu rättats avseende §7 och §9. Ny föreslagen bolagsordning bifogas detta PM och har lagts upp på bolagets hemsida.

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer Läs mer