EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 Bolagets släpper preliminär 6 månaders försäljningsrapport

Koncernens totala omsättning ökade 1% första 6 månaderna 2020 mot 2019 och snuddar vid 60 mkr, en oväntat bra utveckling mot bakgrund av pandemin, som hos bolaget främst har drabbat AO Enjoy Sales. Värt att notera är att försäljningen av EasyFills patenterade produkter ökade med 84% under första halvåret 2020. Se tabellen nedan. 

AO EasyFill – shopfittings har ökat markant (84%), främst tack vare ordern till Penny i Tyskland, en livsmedelskedja med totalt ca 3000 butiker i Tyskland – Österrike – Italien – Rumänien – Ungern – Tjeckien (jfr ICA 1300 butiker). Totalt är ordern till 1400 butiker. Fram till 30/6 har leveranser skett till ca 1100 butiker hos Penny men det finns utrymme för mer hos dem om denna leverans slår väl ut. Penny ägs av Rewe Group med huvudkontor i Köln där också EasyFill har sitt säte för Tyskland. Rewe Group har ca 12 000 butiker i Europa. I ordern till Penny levererar EasyFill komplett kyl med RotoShelf till en tysk underleverantör som i sin tur levererar till Penny. Kylskåpet är tillverkat av Efficold. På detta sätt blir omsättningen hög men drar ner den totala vinstmarginalen eftersom kylen är den stora kostnaden.

Dock vågar vi inte uttala oss om hur detta slår på nedersta raden eftersom kvartalsrapporten ännu inte är klar, utan hänvisar till Q2 rapporten som publiceras den 28 augusti 2020.

AO Trailers (Ebeco) har minskat något mot samma period föregående år men har en positiv mixförändring varför nettoresultatet kanske inte påverkats nämnvärt.

Q1 Q1 Q2 Q2 Total Total
2020 2019 2020 2019 2020 2019 Ökning
Shopfittings       6 248          4 231        10 140          4 670        16 388          8 901    84%
Trailers     11 364        11 803          8 423          8 811        19 787        20 614    -4%
Enjoy Sales       9 073        14 513        13 747        14 385        22 820        28 898    -21%
EasyFill Koncern     26 685        30 547        32 310        27 866        58 995        58 413    1%

Kommentar Håkan Sjölander, VD

“Här syns tydligt hur en enda större order slår, därför ville vi släppa denna topline-rapport i förtid. Det är detta vi kämpat för hela tiden, större order, samt att det visar att vi klarar av det tekniskt och logistiskt. Denna gång är det främst tack vare Penny ordern, som gått till en enda kedja. Just detta anser styrelsen påvisar den stora potentialen i AO EasyFill, att en enda större order till en enda kedja kan ge ett sådant stort utslag. Då kan man betänka att Penny är en kedja bland kanske 200 världen över som alla skulle kunna lägga liknande order. Dessutom avser deras order bara en del av deras butiker. Styrelsen tror att en order av denna kaliber per kvartal ’gör susen’ för att vända bolaget till stabil lönsamhet framöver. Att detta kunnat påvisas under ett förväntat svagt kvartal som Q2 var mycket glädjande.

Siffrorna är som det står i rubriken preliminära och kan komma förändras något med + – 5% eftersom halvårsrapporten inte är klar ännu, men vi väljer att släppa siffrorna ändå för att visa potentialen i företaget.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Preliminär försäljningsrapport januari - juni 2020