EasyFill AB (Publ.) 556653-2924 Bolagets företrädesemission blev tecknad till 95 procent

EasyFill AB (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 mars 2019. Teckningstiden löpte från och med den 5 april till och med den 29 april 2019. Företrädesemission har tillfört Bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier för totalt 18,9 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 53,9 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av rätter tillkom motsvarande 16,2 MSEK, motsvarande 46,1 procent av nyemissionen. Därmed tecknades totalt 35,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 94,8 procent.

Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 35,1 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till cirka 3,7 MSEK.

Tilldelning av aktier utan stöd av rätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 27 mars 2019. Meddelande om tilldelning av aktier sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 30 april 2019. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 1 404 507,90 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 8 811 243,50 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 88 112 435 stycken varav 2 226 223 stycken av serie A, 72 738 056 stycken av serie B och 13 047 202 stycken av serie C.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier.

Kommentar Håkan Sjölander, VD:

”Under omständigheterna är jag nöjd. Vi nådde inte ända fram men dels är det vår största emission hittills, dels hade en del stora aktieägare inte möjlighet att teckna vilket vi visste från början, exempelvis Inlandsinnovation som är under avveckling. Under de omständigheterna får man ändå säga att resultatet är tillfredställande. Det gläder mig även att flera av våra utländska medarbetare tecknade i emissionen liksom vår Tysklands- och USA chef. Nu kan vi lägga detta bakom oss, amortera de flesta av våra kortfristiga (och dyra) lån och jobba med fullt fokus framåt.

Jag hoppas få se så många av er som möjligt på stämman den 28 maj 2019 klockan 17.00 i Sollentuna. Välkomna!” 

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Läs som PDF.