EasyFill AB (Publ.) 556653–2924, Bolagets företrädesemission blev tecknad till 82,5% procent

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 11 juni till och med den 25 juni 2020. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 17,0 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att units för totalt 11,1 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 53,9 procent av företrädesemissionen. Ytterligare teckningsanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 5,9 MSEK, motsvarande 28,6 procent av företrädesemissionen. Därmed tecknades totalt 17,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 82,5 procent.

Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 17,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,0 MSEK.

Tilldelning av aktier utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet daterat den 10 juni 2020. Meddelande om tilldelning av units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 1 juli 2020. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 2 125 016 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 11 142 780,70 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 111 427 807 varav 2 226 223 av serie A, 96 596 651 stycken av serie B och 12 604 933 stycken av serie C och 5 312 540 teckningsoptioner av serie TO 2B.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B aktier och av listade teckningsoptioner av serie TO 2B.

Kommentar Håkan Sjölander, VD:

“Under omständigheterna är jag nöjd. Vi nådde inte ända fram och det berodde till viss del på Covid 19 med den osäkerhet det ger samtidigt som jag är medveten om att marknaden väntat länge på att bolaget skall komma i mål och sluta vara ett förhoppningsbolag, dels hade en del stora aktieägare inte möjlighet att teckna vilket vi visste från början, exempelvis hade inte huvudägarna möjlighet att vara med i emissionen, vilket för mig som en av huvudägarna gör väldigt ont. Under de omständigheterna får man ändå säga att resultatet är tillfredställande.

Det gläder mig även att bolagets styrelseordförande Richard Bagge tecknade i emissionen liksom vår senaste styrelsemedlem advokat Torbjörn Pettersson samt bolagets CFO James Gray och är det någon som har insyn i bolaget så är det dessa tre herrar. Det gläder mig också att samtliga chefer på företagets fabrik i Slovakien tecknade sin del i företrädesemissionen.

Ett separat pressmeddelande kommer om hur mycket som våra partners i USA gick in med. Vill även säga att samtal pågår med ett par intressenter om att eventuellt gå in efter sommaren eftersom de inte hann med denna gång.

Nu kan vi lägga detta bakom oss, vi har nu amorterat av våra kortfristiga lån och kan nu jobba med fullt fokus framåt.”

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) - bolagets företrädesemission blev tecknad till 82,5 procent 2020-07-01