EasyFill AB (Publ.) 556653-2924 Bolaget gör en riktad emission på 2 MSEK

EasyFill AB (”EasyFill” eller ”Bolaget”) riktar en emission av 800 000 B aktier för 2,50 SEK per aktie för en likvid av 2 000 000 SEK till två tecknare.

EasyFill AB (”EasyFill” eller ”Bolaget”) slutförde den 30 april 2019 en företrädesemission som tillförde Bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader.
Som följd av ett missförstånd bortföll två teckningar av vardera 400 000 B aktier à 2,50 SEK för 1 000 000 SEK från Peter Gyllenhammar AB, där betalning erläggs kontant, och 400 000 B aktier à 2,50 SEK för 1 000 000 SEK från MIC Värdepapper AB, där betalning erläggs genom kvittning.

Börskursen stängde 2,60 SEK den 30 april 2019 och BTA stängde 2,50 SEK. Den riktade emissionen görs till samma kurs som i företrädesemissionen (2,50 SEK) i enlighet med styrelsens beslut den 2 maj 2019.
Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2018. Inga emissionskostnader utgår förutom smärre administrativ avgift.

Genom den riktade emissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 80 000 SEK. Efter den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 8 891 243,50 SEK.
Antalet aktier kommer att uppgå till 88 912 435 stycken varav 2 226 223 stycken av serie A, 73 639 010 stycken av serie B och 13 047 202 stycken av serie C.

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Read as PDF