EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 – Återbetalning av korttidslån

I två separata pressmeddelanden med datum 2019-08-28 samt 2020-01-21 meddelade EasyFill att bolaget upptagit kortfristiga lån om tillsammans 15 miljoner kronor, i samband med lånet 2020-01-21 konverterade två av långivarna 2 miljoner kronor till B aktier i EasyFill vilket innebar att det kortfristiga lånet då uppgick till 13 miljoner kronor.

Tisdagen den 30 juni betalades 11 + 1 miljon kronor tillbaka till de två långivarna samtidigt som en av långivaren konverterade 1 miljon kronor till B aktier i EasyFill.

I och med dessa transaktioner är således 100% av de upptagna lånen om 13 miljoner avslutade.

Efter ovanstående transaktioner har EasyFill inga andra lån än till Almi o Norrlandsfonden på tillsammans ca 5 miljoner kronor.

Denna information är sådan information som EasyFill AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill (publ) Återbetalning av korttidslån 2020-07-01