EasyFill AB, 556653-2924, (“EasyFill” eller “Bolaget”), Konvertibelt lån samt en riktad nyemission

Bolaget riktar en emission av ett konvertibelt lån om 5 MSEK, samt beslutade om en riktad nyemission genom att godkänna en ansökan om konvertering av 2 MSEK mot 1,140,251 nya aktier av serie B.

EasyFill beslöt vid sitt styrelsemöte den 21 januari 2020 att rikta en emission av ett konvertibelt lån om 5 MSEK till Munkekullen 5 förvaltning AB om 3 MSEK och Tommy Ure om 2 MSEK (“Långivarna”).

Det nya konvertibla lånet löper med samma villkor som det som utgavs i augusti 2019 dvs med 1% ränta per månad till 2020-06-30. Fr o m 2020-04-01 har Bolaget rätt till inlösen i förtid samtidigt som Långivarna har rätt att påkalla konvertering till B aktier med 10% rabatt mot volymvägt snitt av börskurs 15 handelsdagar innan.

Motivet för upptagande av nytt konvertibelt lån är att stärka rörelsekapitalet.

Samt beslutade godkänna en konvertering av 2 MSEK i ett konvertibelt lån från Modelio Equity AB och Oliver Molse med 1 MSEK vardera från augusti 2019 mot 1,140,251 nyemitterade aktier av serie B. Aktierna emitteras till en kurs av 1,754 SEK per aktie i enlighet med villkoren i skuldebrevet. Emissionen motsvarar en utspädning av 1,26% efter att emissionen registrerats.

Genom den riktade emissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 114 025,10 SEK.  Efter den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 9 017 764,70 SEK. Antalet aktier uppgår efter konvertering till 90 177 647 stycken varav 2 226 223 stycken av serie A, 75 346 491 stycken av serie B och 12 604 933 stycken av serie C.

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Konvertibelt lån samt en riktad nyemission