Det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB investerar ytterligare i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)

Tisdagen den 9 april kom det efterlängtade klartecknet från det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB att de fullföljer med ytterligare ägarkapital i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ) genom en riktad nyemission i steg enligt avtal. Samtidigt deltar Loxysoft AB i emissionen till samma kurs som Inlandsinnovation.

Styrelsen i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ) har utifrån mandat från senaste årsstämman beslutat genomföra en riktad nyemission i två steg om 3 138 888 B aktier till en kurs om 1,80 kr per aktie, respektive 2 861 111 B aktier till en kurs om 2,00 kr per aktie till Inlandsinnovation, Loxysoft AB och Liden i Loo AB. Steg 1 genomfördes den 9 november 2012.

Ingen budplikt föreligger eftersom Loxysoft och dess närstående bolag Inesco Holding sedan noteringen på Aktietorget äger mer än 30 % av aktierna i bolaget.

Nyemissionens två steg:

Steg 1 klart 2012-11-09
Inlandsinnovation tecknar 2 777 778 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 5 000 000 kr och äger därefter 6,68 % av bolagets aktier och 4,70 % av rösterna.

Loxysoft AB tecknar 305 555 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 549 999 kr och äger därefter 30,85 % av bolagets aktier och 39,61 % av rösterna.

Liden i Loo AB tecknar 55 555 B aktier till en kurs av 1,80 kr = 99 999 kr och äger därefter 0,13 % av aktierna och 0,09 % av rösterna

Steg 2
Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ) har nått upp till de överenskomna milstolparna som skulle vara genomförda senast den 15 januari 2013 varför teckning enligt följande:

Inlandsinnovation tecknar 2 500 00 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 5 000 000 kr, och äger därefter 11,78 % av bolagets aktier och 8,47 % av rösterna.

Loxysoft AB tecknar 361 111 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 722 222 kr, och äger därefter 29,69 % av bolagets aktier och 38,37 % av rösterna.

Efter att emissionen registrerats blir ägarstrukturen som följer:

(För tabell se bifogad fil)

VD-kommentar
Att Inlandsinnovation fullföljde även steg två är för oss alla små som stora delägare i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)är fantastiskt på många sätt. Dels får vi in nytt friskt kapital, dels får vi en ägargrupp med åratal av affärskompetens som vi kommer att nyttja allt vad vi kan. Inlandsinnovation kommer att utse en representant i Enjoys styrelse.
Inlandsinnovations många portföljbolag skapar nya möjligheter för Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)i form av kunskapsutbyte, samarbete och kanske rent av nya affärer.

Nästkommande ordinarie rapport: 30/4 avseende kvartal 1 2013

Bräcke 10 april 2013
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu, för mer information besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling samt försäljning av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas ska patenteras och lanseras, med världen som marknad. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från och med den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer