deltagande på Aktiespararnas analysdag

I tisdags, den 21 oktober 2014, deltog EasyFill AB på Stora analysdagen i Aktiespararnas regi i Stockholm. Företagets sälj- och marknadschef Jens Nisu presenterade bolaget och frågades ut av tidningen Aktiespararens chefsredaktör Agneta Jönsson.

Den webbsända presentationen och utfrågningen finns att se på Internet.
Se länken: s3m.io/1zklY4W

eller

streamio.com/api/v1/videos/5447907c5b903505c00001bc/public_show?player_id=4c9b6854b35ea807b5000001

Länkarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.easyfill.se och AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Under presentationen nämns företagets målsättning; oms. 100 MKR och vinst på 25 MKR. Detta avser 2016 och inte 2015.

Sollentuna 27/10 -2014

Jens Nisu

För mer information kontakta:

Jens Nisu
Sälj- och marknadschef
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas patenteras och lanseras globalt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.
EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer